Karla Cikánová

O ŘÁDU A CHAOSU V NÁS

Kdybys sdělil….
Vesmíre
žes stvořil nás - své zrcadlo
v němž Ti je víc než úzko
odpustili bychom ti
s náležitou úctou
s pokorou šachisty
co bere v potaz mat
Kdo bude Tě jak člověk znát
vnímat divit se stát v úžasu
Vmýšlet do Tebe své bohy
Snímat Tě ze všech stran
a časoprostorových dálek
Číst barevná spektra – zdivočelé kódy
Hýčkat Tě polidštěnými jmény
a sčítat své i Tvoje klony jak rány ran
rvát se v prostoru a čase
jak s hejny havranů sov a vran

Co zbyde - zbyde-li co z nás
Budeš se rozpínat zas pustě sám
s údělem vladaře
co nepochybuje
v tváři v tvář jen sobě věří
a vede své války v prostoru a čase
v sobě samém požírá se
rozpadá se
a zrodí z úzkosti zas kohosi
kdo uvidí - aniž pochopí
bude se bát milovat Tě
Tobě se dvořit

To z úzkosti ztraceni v Tobě
díky Tvým světlům
dáváme Ti jména
a šermujeme symboly
Hodujeme ve spektrech
v souhvězdích
ryb beranů raků labutí
Číst lidský osud Tě troufale
kdekdo přinutí
Hrdinům Orionu Perseovi
v Tvých pustinách
hojí se naše rány
I Jižní kříž nad námi
to lidské břemeno
víry a nevíry láme
a jak memento visí
Tvé i své mlhoviny
moje a ještě čísi
důvěrně známe
se jmény Duše a Srdce
To z úzkosti v Tobě ztraceni
dáváme Ti jména
A čekáme odezvu
či znamení

Co s nebytím a nicotou?
Nejlépe s Vesmírem
licitovat a smlouvat
v koránech biblích védách
Navařit placebo z lihovin
jakési examen z mešních vín
v slunečném podnebí

Tvařit se stále a troufale
jak věčnost sama
bez mement kalamit
v bezbřehém bezčasí?

Pak bude kdesi zas
jakási planeta
hýčkat co přežije asi
nejspíše hodní prvoci
a pokorné řasy.

Ostatní tvorba Karly Cikánové publikovaná v Divokém víně:
DV 111/2021: Severka, Umět být a další
DV 110/2020: Noc, veselme se
DV 109/2020: Zahradník
DV 108/2020: Létavice, Labuť a další
DV 107/2020: Severka, Umět být
DV 106/2020: Noc
DV 105/2020: Věže
DV 102/2019: Z cyklu „Tajemství obrazu a slov“
DV 101/2019: Cukr a trochu soli, Zlatá svatba
DV 100/2019: Mrakodrapy
DV 99/2019: O vodě a lodi
DV 98/2018: Salto mortále a další
DV 96/2018: O vlnové délce
DV 95/2018: Rousseau-v-lásce a další
DV 94/2018: Padání jablek, Úděly a další
DV 93/2018: O lavině, Mezi okny a další
DV 92/2017: Rozhovor se strážným andělem a další
DV 90/2017: Čas řeky, Křížek na čelo
DV 89/2017: Tři stíny klekánice a další
DV 88/2017: V Monetově zahradě a další
DV 85/2016: ***
DV 84/2016: Hledání horizontů a další
DV 83/2016: Jistota javoru a další
DV 82/2016: LÉČIVKY I. – X.
DV 81/2016: O vodě po kapkách a další
DV 80/2015: Kolapsy
DV 79/2015: Motýlí efekt I. - IV.
DV 78/2015: Paměť krajiny a další
DV 77/2015: Vzkazy faty morgány - Morgany Le Fay
DV 76/2015: Obrazy a básně
DV 74/2014: Šedá, Proč a další