Stanislav Zeman

PROČ ALE ČLOVĚK

Kam vstoupí člověk i kůň vstoupí
Proto kůň nevymyslel bič
Proč ale člověk
Má-li s koněm stejnou cestu
Jednou čehý jindy hot
Na jatka a na hřbitov

NA SLAVÍNĚ

Kdo zaržál v harfy tón
Cherubína ze Slavína
Šiml
Pegas
Koho asi kůň
Handlíře
Nebo blázna půl

PODZIMNÍ

Není tesknějšího podzimu
Než v chalupě z druhé ruky
Neznáš-li jejího stavitele
Prvorozence i nebožtíka

Že ses na ní nadřel
Proč brát jméno koně nadarmo
Když stáj je už odsvěcena

Ostatní tvorba Stanislava Zemana publikovaná v Divokém víně:
DV 106/2020: Velikonoční, Když zemřel včelař Janek a další