Radek Vohlídka

(Poetický démon)

POHLED

Zdvihnout oči k oblaků
Mlčet
Dívat se
Naslouchat

Snad zaslechnu Jeho hlas
Snad

SVĚTABĚH

Naber do dlaní
Celý širý svět

Dychtivě pij
Z jeho krás

Zítra slunce
Vyjde zas

Co dnes se stane
Nevrátí se zpět

MILUJI TĚ

Miluji tě!
Slyšíš jak zní ta
Slova?

Tak falešně
Majestátně a
Dutě

Jako když mdlý
Puch baru dělá
Chutě

Dokážeš je
Naplnit láskou
Znova?

POLIBKY

S polibky dýchá
Má duše
I tělo

Když náhle
Tvé rty jsou
Jako led

Mráz zdrtí v mžiku
Naději
Celou

V Bezlásce
Vydechnu
Naposled

Ostatní tvorba Radka Vohlídky publikovaná v Divokém víně:
DV 105/2020: Dnešek, Malíř a další
DV 104/2019: Já&Ty, Pod ochranou a další