Iva Spáčilová

Text nebyl redakcí korigován

A MNĚ SE STÝSKÁ

Bosá chvíle
přešla kolem
po špičkách dne
a patách večera

Nepočkala
Odešla bez lodiček
Odplavala

A mně se stýská

MALINOVÁ

marmeládou z červánků
slunce si ráno namazalo krajíc nebe
od západu k východu rdí se
příslibem větru našlehaný nový den

malinově jako to nebe
září teď tváře mé milé
Odlesk jen?

tleskal bych malíři dnešního rozednění
vernisáži snění však sluší ticho
marmeláda se vpíjí do krajíce
já vybírám si místo k nakousnutí

i malinově teď voní mojí milé líce

poslední sousto dám si
večer
před usnutím

DIVOKÁ A TICHÁ

jsem divoká a tichá
jsem voda co na tebe šplíchá
jsem řeka co ti myje lýtka
jsem ve váze luční kytka
jsem kámen co tě neuhodí
jsem ručička domácích hodin
jsem tou co píše ráda
mýdlové vzkazy na tvá záda

ROZVAŽ MĚ

Váhám vlevo
                                Váhám vpravo

            Uprostřed zaseknutě
             nejsem rozhodnutá
               kmitám
              rozvaž mě

              rozvaž mě

            ze všech stran

KTERÝKOLI OBYČEJNÝ DEN

Z oblohy sneslo se hejno soumračníků
Pod mukem jeřabiny
stále ještě plné
jak rty po roztoužení

Od země jsme se odrazili
ve stejnou chvíli
Bolestně rvali zámky
třináctých komnat

Bez klíčů zůstali jsme
Sami
Dva bez návratu

Nebe se stejně otevřelo
jakoby nic

Jako kterýkoli obyčejný den
Jen jeřabiny pukly a krvácely

KDYBYCHOM ZAPOMNĚLI

Na záda nakreslím
ti mapu milování
Pro příště, kdybys zapomněl
Otisky nehtů, polibků a v žáru plání
horkého dechem vzdechu
dlaní připoutání
a sobě
odevzdání

To všechno nakreslím ti na ni
pro případ, že bys zapomněl

Pro příště, kdybych zapomněla
si vryju mapu do paměti těla
a všechnu chuť a vůni tvojí kůže
ze smyslů těžko něco vyhnat může

Pro případ, že bych zapomněla
pokryju rozkoš plátky růže
jsem jako květina, znovu rozhořelá
rozkvetlá v rukou svého muže

Jako zázrakem

To kdybys zapomněl
a já snad zapomněla

VE VLNÁCH

náplavka racky rozchechtaná

labutí krky
bělostná srdce
z kamenů vlny
a vlny z vod
ponořím nohy

a rána promilovaná

a rána promilovaná
odplují s večery

do plachet zahalím se
zadržím dech

a až mě najdete
a až
mě najdete

Potečou rackům slzy?

SLADKOSTI

Vypůjčila jsem si tvé prsty a
udělala z nich kornout
pro něhu.
Ochutnej

Jakou máš nejraději?