Pavel Verner

Stařec a víla

vilný stařec a vilná víla
no to jsme teda dvojice
kolem svět jako by nám spílal

rolníci plní obilná sila
taviči pilně tavíce
pekaři chleba pekouce

a my tady zatím na louce…

zatímco přadlenky skají přízi
tkadlenky tkají tkanivo
uklízečky když douklízí
spěchají mužům pro pivo

my dva si vyměňujem mízy

zatímco básník hledá syžet
a sochař sochá Davida
stařec se nadýchl a líže
to o čem v básních se povídá

zatímco kuplíři pilně kuplí
a lichváři lichvu velebí
stařec a víla na to hupli
jak dva obláčky na nebi

co spojili se do oblaku
a teď se ženeme oblohou
na louce na kterou právě z vlaku
házejí pytlíky od buráků
ti co by rádi - však nemohou

Kosočtverec

neřvěte na mne velebnej pane
jako bych neměl tátu mámu
nebo se tu něco hroznýho stane
obraz co kreslil jsem na zeď chrámu
měl mi jen po ránu nahradit dámu

nechtěl jsem matičku církev svatou
geometrií hanbatou
urazit

kdo je u tebe parazit?
počuj ty kokot drevený
stejně jak ty jsem bez ženy
v hluku a v mruku a bez šuku
hledaje otvor po suku
vláčeje na hrbu nelásku
modlím se k tomuhle obrázku

jako ty modlíš se ke kříži
k panence Mařence bez skvrny
tak se já k obrázku připlížím
položím svůj hrb do hrmy
vychrchlat zdrávas otčenáš

takže proč mi tu nadáváš?
když oba jsme muklové celibátu
oba jsme měli mámu tátu
teď máme z nebe jen ty dva dary
já ten svůj obrázek kosočtverný

a jsem mu oddaný a věrný
jako ty kuchařince z fary

Marnost

pod mým kmenem bez mízy
tvá studánka vybízí:
lačním!
tak už začni!
a buď indagační!

ke studánkám bez vody
netíhnu a nechodím
nořím
svícen trochu hoří
brutto-netto-poří

(současná tvorba)

Ostatní tvorba Pavla Vernera publikovaná v Divokém víně:
DV 41/2009: Hajku pro pána z Hájku, Země Gauguinova
DV 40/2009: §37, Otčenáš, Překlady
DV 39/2009: Kalendář, Hrobníkův nekrolog
DV 37/2008: §36, Srdce na dlani
DV 36/2008: Kouř (za Sašou Berkovou) a další
DV 34/2008: §32, §33, První básník, Vzpomínka
DV 33/2008: § 29, § 30, § 31
DV 32/2007: úryvek z knihy Jak nezabít manžela, §3, §16 a další
DV 31/2007: §10, §12, §14, §17
DV 30/2007: Rekonvalescence, Duše a další
DV 29/2007: Návrat do plenek a další
DV 28/2007: Týden, Oběd v přírodě
DV 27/2007: Epitaf
DV 25/2006: Holátko, Sladkokyselá a další
DV 24/2006: Moje milá má vnoučátko, Laima 2 a další
DV 21/2006: Neřesti, Jednonoční skořicová a další
DV 20/2006: Štědrovečerní šibenice
DV 19/2005: V ilegalitě, Nabídka a další
DV 18/2005: Příliš starý, Příliš mladá
DV 13/2004: Maličký ignorant
DV 12/2004: Privilegium, Rekviem
DV 11/2004: Iškariotský blues, O kalibru básnění
DV 9/2004: Marnotratnost, Tajný sen a další
DV 8/2004: Exodus, Zázrak nasycení
DV 7/2003: Latiník, Madona 8. března
DV 6/2003: Minuta před Kainem, Po sousedsku
DV 5/2003: (Byl jeden dědeček ze Soči…), (Byl jeden dědeček z Londýna…) a další
DV 4/2003: Pár slov na omluvu, První příběh a další