Marie Borešová

Podzim

Písmena mostů hledají řeku,
schody, jež něžně klesají,
bělounká mlho - záři dechu,
ručičky jabloní se rdí.

Voda

Průzračné věci nevidíme,
ač míjíme je každým dnem.
Vždy všimneme si více
vody zkalené.

(publikováno v Divokém víně 1/1972)

Ostatní tvorba Marie Borešové publikovaná v Divokém víně:
DV 24/2006: Vlak
DV 22/2006: Lákání