Eva Machalická

(Hauzírník)

V Židovském městě hodiny
jdou, jako vždy, pozpátku…
Vetešník Abeles - z početné rodiny
- vandruje od neděle až do pátku. -

Nabízí na prodej staré krámy…
Šames Pinchas ho ze dveří žene.
- Manželka a děti - doma sami.
(Potěší kdo srdce zarmoucené?)
- - -
Také vydržím
putovat od neděle až do pátku -
Ma´ariv Myslím na matku…

Jak doma hoří jeřabiny!
A prudce voní bez...
(Proč po nás smutně vyje pes?)

(Sen)

Strašáci dosud vlají ze strnišť. -Holé
stromy skučí… - Jak lopaty
v mlýnském kole
podzim brázdy převracet se učí. -

Řeka se hrne jak by jí šlo o život;
suché listy vítr honí…
Někde venku si ještě hrají
děti… Učím se rozumět svému kraji.-

Nevinných andělů
jak na přehlídce koní -
Řeka se hrne stejně jako loni...

Havrani křičí. Něco se jim nezdá.
A z nebe zatím
spadla velikánská hvězda…

(Na podzim)

Je po žních; sklizni vína -
strašáci ještě někde trčí z obilí.
Večerem hvízdá meluzína...
vrávoráš domů - opilý.

I nebe je tak opuštěné…
mračna ve výši! ---
Nevíš, kam nás to osud žene,
Pane Ježíši! ? -

(současná tvorba)