Jan Kaleta

Trolejbusová láska

Ruce
svázány za zády,
na kladce vyzdviženy,
ramena vykloubena,
dlaněmi rozedranými
miluje trolejbus
rezavý drát
své každodenní cesty.

Láska opravdová.

(publikováno v Divokém víně 8 - 9/1971)