Pavel Verner

Na webové stránce jednoho bývalého politika našel jsem jeho veršotepeckou tvorbu — kterou se teď onen dobrodinec velkoobchodování s knihami zabývá — ve formě limericků začínajících na „Byl jeden dědeček…“

Než jsem se vzpamatoval, okamžitě mi jeden v hlavě vzklíčil. A jak tak čas běží, kdykoli mám nějakej problém a náladu na bodu mrazu, můj organismus se vzchopí k obraně a já napíšu limerick o dědečkovi. Trochu to pomáhá.

Tady jich pár je:

* * *

Byl jeden dědeček ze Soči
který se nedíval do očí
díval se do uší
že je blb netuší
šilhavý dědeček ze Soči

* * *

Byl jeden dědeček z Londýna
kterého přepadla blondýna
to je toho
vždyť jsme v Soho
raněný dědečku z Londýna

* * *

Byl jeden dědeček z Moravy
kterého bavily nemravy
kdyby rád mravy
byl by dnes zdravý
HIV dědeček z Moravy

* * *

Byl jeden dědeček z Liberce
který se probudil na dcerce
já rád spím na slečně
řekl jí srdečně
incestní dědeček z Liberce

* * *

Byl jeden dědeček ze Suče
který si nečetl Bezruče
běda ti Bezruči
až se číst naučí
stařičký negramot ze Suče

* * *

Byl jeden dědeček z Aše
který se ztratil i našel
občas ho našli
jen díky kašli
TBC dědečka z Aše

* * *

Byl jeden dědeček z Tábora
který se nevešel do dvora
vešel se na hřiště
vojenské cvičiště
otylý dědeček z Tábora

* * *

Byl jeden dědeček ze Lhotky
který krad ze šňůry kalhotky
lstivě a tiše
kradl fetiše
úchylný dědeček ze Lhotky

(současná tvorba)

Čtenáři Divokému vínu

dopis z roku 1965

Vážená redakce,

bylo mi ctí dostat jako jeden z prvních do rukou 1. číslo Divokého vína. Úžasně se mi líbí a přichází mi právě vhod. Píši již dva roky poezii a setkávám se s nelítostnou kritikou pánů lektorů v literárních redakcích. Všichni do jednoho vytýkají mým básním úžasnou nesrozumitelnost. Celkem mě to překvapuje, protože já jim zase úžasně rozumím. Při pročítání Divokého vína jsem zjistil s nemalou radostí, že mnoha básním také nerozumím. Skýtá se tedy zde možnost jakéhosi debutu, ještě jsem totiž poezii nepublikoval. Posílám vám tedy několik básní a prosil bych o otisknutí.

Pavel Verner, Česká Kamenice

Ostatní tvorba Pavla Vernera publikovaná v Divokém víně:
DV 41/2009: Hajku pro pána z Hájku, Země Gauguinova
DV 40/2009: §37, Otčenáš, Překlady
DV 39/2009: Kalendář, Hrobníkův nekrolog
DV 37/2008: §36, Srdce na dlani
DV 36/2008: Kouř (za Sašou Berkovou) a další
DV 34/2008: §32, §33, První básník, Vzpomínka
DV 33/2008: § 29, § 30, § 31
DV 32/2007: úryvek z knihy Jak nezabít manžela, §3, §16 a další
DV 31/2007: §10, §12, §14, §17
DV 30/2007: Rekonvalescence, Duše a další
DV 29/2007: Návrat do plenek a další
DV 28/2007: Týden, Oběd v přírodě
DV 27/2007: Epitaf
DV 26/2007: Stařec a víla, Kosočtverec, Marnost
DV 25/2006: Holátko, Sladkokyselá a další
DV 24/2006: Moje milá má vnoučátko, Laima 2 a další
DV 21/2006: Neřesti, Jednonoční skořicová a další
DV 20/2006: Štědrovečerní šibenice
DV 19/2005: V ilegalitě, Nabídka a další
DV 18/2005: Příliš starý, Příliš mladá
DV 13/2004: Maličký ignorant
DV 12/2004: Privilegium, Rekviem
DV 11/2004: Iškariotský blues, O kalibru básnění
DV 9/2004: Marnotratnost, Tajný sen a další
DV 8/2004: Exodus, Zázrak nasycení
DV 7/2003: Latiník, Madona 8. března
DV 6/2003: Minuta před Kainem, Po sousedsku
DV 4/2003: Pár slov na omluvu, První příběh a další