Adéla Irma Miencilová

Adéla Irma Miencilová (1981) zveřejňovala svoje básně časopisecky (Weles, Protimluvy), zúčastnila se i natáčení televizního pořadu Cizí slovo poezie. Knižní prvotina s názvem Pozdravy z pekla jí vyšla v květnu letošního roku, její verše jsou obsaženy také ve sborníku milostné poezie Mé srdce nosí purpurový šat (2003). Je členkou literárního spolku Literaturisté.

Půjčit lidem svoje sny

Adéla Irma Miencilová

Tvoje knížka se jmenuje Pozdravy z pekla; jak podle tebe vypadá peklo?

Myslím, že to v pekle nevypadá zas tak špatně… Napsala jsem o tom knížku, tak si ji přečti.

Všiml jsem si, že v té knížce je hodně básní o smrti…

Ve smrti jsme si totiž všichni podobní. Ne každý se ožení nebo vdá, vybuduje kariéru, ne každý procestuje kus světa, ale všichni umřeme. Je to do budoucna naše nepochybná jistota.

V jedné knize sis podtrhla větu, že šílenství je neschopnost sdělit svoje myšlenky…

Ano. To proto, že každé slovo a věta má tolik významů. Jinak ho může chápat ten, kdo mluví, a jinak, kdo poslouchá. Existuje jakýsi zaužívaný způsob, jak chápat. Někdy je mi češtiny dočista líto, když ji běžně snižujeme na komunikační prostředek. Obávám se, že v takovém nepochopení je možno žít hodně, hodně dlouho. Často, když se snažíš opravdu vyjádřit svoje myšlenky a najít ta nejsprávnější slova, koktáš a zadrháváš se. Psané slovo se s něčím takovým netrápí.

Tvoje básně vycházejí i v milostné sbírce Mé srdce nosí purpurový šat. Co je pro tebe láska?

Rozhodně něco mnohem většího, než si myslíme. Není to žádný pocit nebo myšlenka; je to něco obrovského, hmotného, bytostného. Něco, co ve všem předčí naše dětinské představy. Říkáme „Láska“ a myslíme vztah. A přitom můžeme být rádi, když se to obrovské něco otře o naše vztahy alespoň bokem.

Pro tvoje psaní hrají velkou roli sny…

Živé sny. Jakoby se doopravdy staly, vzpomínka na ně je silná a nevypaří se hned ráno. Pamatuješ si je spousty let. Někdy se mě lidé ptají, co je v mých povídkách pravda a co jsem si vymyslela. Říkám, že vlastně nevím.

Co pro tebe znamená vydání první knihy?

Moc. Propůjčím lidem svoje sny.

Je ještě nějaká literární otázka, na kterou bych se tě měl zeptat?

Můžeš se mě zeptat, jaká byla moje zkušenost s vydáváním knihy.

Jaká byla tvoje zkušenost s vydáváním knihy?

Těžká.

Před pár měsíci jsi přijela z Anglie, a než vyjde tenhle rozhovor, zase se tam vrátíš. Proč?

Líbí se mi tam spousta věcí. Věděl jsi, že v Anglii mají nebe hrozně nízko? Někdy to vypadá, že brzo spadne. Jsou tam lidi, které mám moc ráda, jsou tam anglické zvony. Ráda mluvím cizím jazykem, čeština je pak jenom moje, stává se mým osobním jazykem. Taky je tam vlhko a zeleno.

rozhovor: Štěpán Kučera

Adéla Irma Miencilová

Amen Amen Pravím vám

Dejte beránkovi mašli
A půjde jako ovečka
Dejte beranovi vodítko
Vzepře se oprátce! Skopec!

Znám některé
A ti jsou bez očí a bez duše
V duté dutině lebeční
Haleká vítr

Kynou nám z trůnu úzkostí
Žabomyší křik
Kynou nám z trůnů úzkostí
Nestvůry

Jiného pastýře si hledá stádo
Pasou nás jak tupce

Pravím vám probuďte se!

Narážím rohama do skla
Zakrslé křídlo nelítá
Štípe
Zkažená sůl
V očích Jerusalema

Zbloudím
A najdu si jinou pastvinu
Pod holí kouzelníka
Poprvé člověkem

Pravím vám probuďte se!

Sněžná slepota
Tady uprostřed Jerusalema
Štípe v očích
Zkažená sůl

Pasou nás tupce
Nám úlitbou tvůj rozum tvoje srdce

Raději rohama do skal!
Zabloudím
Najdu si jinou pastvinu
Holí kouzelníka proměním se

Pod polštářem nosím kopí
Že je pobodám
Ubiju
Umlátím

Pravím vám probuďte se!

Některým se vzňal
Oheň v rukou
Narůstal a sílil
Byl jako růže
Zpíval

A ty jsi vstoupil na slunečním paprsku
Oblaka vykvetla
A ty jsi vstoupil do krajin zoufalství
Krajinou naděje

Probuď se!

Ještě spím

A ty vstupuješ ke mně na slunečním paprsku
V rukou oheň
Svítí
Jak jasný
Jak krásný
Září
Hoří
Hradby Jerusalema

A já ruce s holí kouzelníka…

Vystavím oázu uprostřed pouště

Vystavím z kartónů kapli
Věžičku z ušatých čepic
A z opičky na gumu oltář
A tam pozvu svého Boha

Udělám z pouště moře

Vztyčený prst mě kárá
Říká:
Dělej!
Nedělej!
Nedívej se tak zpříma!

Vztyčený prst je směšný
Chraptí starý flašinetář
Možná ho použiju do svého díla
Ozdobí prostor kostnatou kolmicí

Postavím z krabic od cigaret
A kohoutů na niti
Novou svatyni
A tam pozvu svého Boha

Takovou oázu zbuduju
Uprostřed pouště
Bude se tam smět
Třeba i mlčet

„Já nevím jak moc
je voda ve studni pod mírou
ale chceš-li
pij z mých tepen.“

Vystavím ti nový chrám
Ze svatých lží
A inkvizičních textů
Budou mi dobré
Na podpal

„Postav koráb uprostřed pouště!“
„Ne, neboj. Voda nás ponese strýčku Noe.“

Postavím ti celou katedrálu
Z rezavých nožů
A střelného prachu
Poskytnu ti azyl Bože

„Pojď se mnou na procházku po hladině moře!“

Zahodím všechno
Vystavíš ho ve mně
Ani voda ani písek
Vztyčí se
Nejkrásnější skvost
Vykvete i přes bolest doby
Stane se zázrak

Stáj

Vážně se bojím koní
Ale je to posvátní bázeń
Hned jak vejdu do stájí
Ta mocnost břicha!
Ta kopytnost šlachovité něhy lýtka!
Ta huba pysky líbá z dlaně chleba!
Stojí tu ve spánku
Velké oko pod víčkem
Nepůjdu blíž moc blízko
Třeba se otevře
Co já pak s bulvou rozevřenou
V úrovni prostředku čela

Máme v práci jednu paní
Ekzémem rozhryzané ruce a tvář
A urvané srdce
Kolem pultů tančí
Kuckavou píseň mého srdce
Rozpáleného města
Označkována trápením
V tom koňském přešlapování
Od ramene k rameni
Cop lesklých koňských žíní
Přesladká paní

Dala bych jí
Jednoho z těch koní
Hřebelcovala by ho těma
Rudýma
Drsnýma
Rukama

A říkala:
„PST malá“

Milostná píseň vodní víly

Skláníš se nad prací
Tíha slunce se zalíbává do spánků
Unaven a omilostněn dřinou
Skláníš se zuřivostí jarního deště
Ohmatáváš a ani nevíš
Orgán těch nejvodnějších věcí
Vyrýžoval jsi mě
Mrtvé zrno z úžlabin
Plácáním dlaní světíš
Plošky mých věcí
Krabí skořápky
A želví krunýř
Korunu z chaluh
A do zad úhořem
Zbožňovaný

Z dna potoka
Mořská panna s hlavou žraloka

Skloněn nad prací
V nohách prach a píli
V tvých bocích tančí
Barevné pentle
Utonulých duší
Lepkavý chlad mého pohledu

Posvátný muž desatera denních věcí
Všichni tvrdá skýva
Jenom ty
Povidla na koláč
I bratři kapři
Plesnivá střídka

Skláníš se nad prací
V nohách prach a píli
V nohách mořské ryby
Skláníš se
V páteři štiky
Cvičenost delfína
Chyť si mě rybáři!

Z mých potoků
Z mých studen upíjíš
Vyhládlé zuby
Tvých rukou
Z mé kůže
Moje mořské řasy
Můj vodní kámen kradeš
Vzpínám se v krku
Rybí kost

Kyneš mi na pozdrav
Budoucnost hodnostářů
Odborník na plankton
Chci
Tvoje chaluhy
Do mých šupin

(současná tvorba)

Ostatní tvorba Adély Irmy Miencilové publikovaná v Divokém víně:
DV 8/2004: Oběšenec jsi ty
DV 3/2003: Hradby, Zešílím z tebe