Dopisy čtenářů

Pavel Verner

dopis z roku 1965

Vážená redakce,

bylo mi ctí dostat jako jeden z prvních do rukou 1. číslo Divokého vína. Úžasně se mi líbí a přichází mi právě vhod. Píši již dva roky poezii a setkávám se s nelítostnou kritikou pánů lektorů v literárních redakcích. Všichni do jednoho vytýkají mým básním úžasnou nesrozumitelnost. Celkem mě to překvapuje, protože já jim zase úžasně rozumím. Při pročítání Divokého vína jsem zjistil s nemalou radostí, že mnoha básním také nerozumím. Skýtá se tedy zde možnost jakéhosi debutu, ještě jsem totiž poezii nepublikoval. Posílám vám tedy několik básní a prosil bych o otisknutí.

Pavel Verner, Česká Kamenice

Karel Daňhel

16. června 2003

Ahoj Divoké víno,

pořád ještě chráním štůsek DV, ve kterém jsme tu a tam publikovali naše legrácky. Honza Valtr a Maruška Borešová z Tábora — moji kamarádi z tehdejšího divadla poezie Arion — si ve starých číslech určitě také rádi počtou. Moje Písnění a veršovánky, aneb Básníř za dva halíře pak okrášlila ilustracemi Máša Valtrová a pak jsme je uzavřeli do šuplíku, neboť DV zaniklo. Honza Valtr je v Pardubické filharmonii — fagot, Maruška Borešová-Valtrová píše knihy o hereckých osudech (nejtlustší knihu napsala Rudolfu Hrušínském). Moje maličkost řediteluje táborské divadlo a létá s horkovzdušným balonem a tu a tam slyším, že Petr Cincibuch vlastní sbírku starých aut. My máme ještě starou aerovku cililink a tatru-kvíčalu a tak se teď více věnujeme poezii létání (a také padání) a opravám veteránů — na těch jmenovaných je práce pořád dost.

Zdravím všechny, kteří ještě vzpomenou na klub DV na Staroměstském náměstí.

Karel Daňhel, Tábor

Jiří Vlasák

10. června 2003

Vážený pane,

čirou náhodou brouzdaje po webu narazil jsem na stránku www.divokevino.cz. Až se mi zatmělo před očima! Je tu zase mé mládí, doba malin nezralých?

U nás na severu (tehdy v Děčíně) se Divoké víno šířilo téměř ilegálně. Byl to pro mne časopis — zázrak. Jsem ročník 1942, takže asi pochopíte, že znovuobjevení Divokého vína je pro mne velmi nostalgickou záležitostí. V knihovně ve spodní polici — vzdělanec se rád ohne :-) mám uložen časopis od č. 6-7/65 až do 6/71 včetně kalendářů… Ani nevím, jestli jsou to všechna čísla, jak vyšla. Jak už jsem řekl, nebylo snadné je tehdy sehnat. Ale i tak je to pro mne dodnes poklad. Už z nich „nasávala  poezii“ i má dcera, které je dnes 34 let a má svou rodinu i knihovnu, kam by ráda „přesunula“ tátův poklad. Zatím jsem ho uhájil :-). Jak jsem byl v té době ovlivněn (kdo by nebyl?) nejen Divokým vínem ilustruji na přiloženém.

Děkuji a zdravím Divoké víno!

Jiří Vlasák

ještě je čas

už víš co je to
putovat aztéckou stezkou
po tvých ňadrech
nemohu dál jít
bez Himálájí
s vrcholky věčně bílého těla
nemohu dál
něž odletí ptáci
ještě je čas to říci
ještě je snad čas

důvěra

muži a ženy
muži a ženy
ženy jen jabloně
muži jen kámen
co všechno, co všechno
stále
trvající
čas

vzala jsi mi to nejkrásnější
co jsem měl
tvůj klín pod hlavou
a já tě za to
nenávidím
nenávidím
nenávidím

hledám tě v prachu
hledám tě v prachu
snad už jsem po tobě jednou
šlapal
ještě mám jizvy na podrážkách

ještě mám naději

* * *

ještě                            jeden
ještě jeden takový              abych tak řekl a
napsal  náhradní  život       bych ti rád sehnal ale
nemám tolik konexí pro tuto profesi přestože znám povahy
a taky aby provždycky  a nekonečně  a znovu nebylo tragický
co prožiješ  v nejistotě lásky  i života  když  neumřeš  dříve
a zbude ti dost času na všechnu ale i hořkost kterou ti budou tu
i tam vracet všichni tví milenci nejen kožení nejen literární
a ty zas a vice versa jim splatíš hloupostí pohledem tělem
abys už tenkrát věděla že všechno už tu jednou bylo nemá
cenu ti nějak zapírat nakonec na všechno stejně nemáš
slova a navíc do hlavy kladivem si to nenatlučeš až
na některé výjimky tak a teď ještě chtěl bych
pokračovat  kyticí gladiol  která ještě
zrovna tak jako ty v dnešní den nebo
snad v některý budoucí vlahý až
k ránu v objetí toho jediného
rozkveteš     květem
zářícím jakoby
náhodou
aby ti nikdy nikdo          ale        tím spíš v den tvůj
černou barvou               ne         ani v dny jiné     
neumazal srdce               .         jež můžeš stále    
                               očekávat...

V Děčíně 2. 8. 1966                    sestře Haně        

Marta Ehlová

17. srpna 2003

Milý Ludvíku,

pěkně jsem si početla o sobě, i o tom řeznictví na Bělehradské. Mimochodem, objevila jsem, že tam mají fantastické šunkové párky; chodím je tam kupovat (ale ne často). Teď jsem si uvědomila tu hrůzu, že píšu na prvním místě o prozaických, i když chutných věcech místo toho, abych se zamyslela s nostalgií o době, kdy ta fofografie i ten verš vznikl.

Dobře si pamatuji na naše „setkání“ v Ruzyni. Popravdě řečeno, nevnímala jsem Váš teplákový mundůr. Ze zkušenosti (i když v té době ještě nevelké) jsem věděla, že se přede mnou neobjevíte ve smokingu ani v civilizovaném obleku. Co mě na Vás zaujalo a zanechalo ve mně stopy, Vám prozradím dnes poprvé v životě. Byly to Vaše oči. Nikdy nezapomenu na jejich smutek ani na průzračnou modř skrz kterou se dral na jejich povrch; ani na jejich nepatrné, leč pro mne výmluvné „orosení“, kterými je ten smutek zamokřil na své cestě z hlubin Vaší duše…

Hezký večer

Vaše Marta Ehlová