Jan Procházka

kontakt na autora: milarepa1981@mail.ru

Labutě

„Když hodně přivřete oči, může
třeba i tato báseň připomínat labuť...“

Když
ráno otevřu srdce
zapíchneš mi do něj papírek
s povinnostmi na další den:
pracovat
přinést kytku
pochválit
pomilovat
Pak snídáš jako obvykle
na bílém podnose
a místo rajčatové šťávy
piješ mou červenou krev
Unavený přicházím večer
a z posledních sil
dávám zoufalým gestem
do lednice lahvičku:

„Láska — uchovávat na
suchém a chladném místě
Po otevření ihned spotřebovat“...

U piva

Pozval jsem svůj život na pivo,
vyříkat si všechno na rovinu:
„Já od tebe nich nechci,
o nic jsem tě neprosil, řekni mi,
co chceš ty ode mě...“
A Život, ten včerejší prodavač
zítřejších novin
(se) jakoby bezděčně protáhl
mou páteří a řekl:
„Víš, nejsi první ani poslední,
který nechápe, že ten, kdo
koho zve na skleničku jsem tady
vždycky já, ne ty...“

(současná tvorba)

Ostatní tvorba Jana Procházky publikovaná v Divokém víně:
DV 13/2004: Setkání
DV 11/2004: Daidalova, Viola a další
DV 10/2004: Nemajetný, Upřímně... a další
DV 7/2003: Déšť s poselstvím filosofa, Akrostich na básníka a další
DV 6/2003: Babylón, Ostraviana a další
DV 4/2003: Věčný podzim I., Hrátky s tepnami a další