Jan Procházka

Narozen 1981 v Příbrami, student medicíny a psychologie na Karlově Universitě v Praze. Loni vyšla jeho prvotina Mihotání, za niž autor obdržel medaili Franze Kafky.

„Fascinuje mě lidská duše, láska a utrpení, Rusko, z básníků Holan, Kryl, Nohavica a Orten. Poesie je pro mě trochu hledání poznání, trochu ironie, trochu katarze. Kdyby Vás něco zaujalo nebo rozčílilo z mé tvorby na tomto milém serveru, neváhejte napsat na: milarepa1981@mail.ru

Nemajetný

Tři psi a šest koček
— tvůj majetek
Pod přístavkem svítání
s rukou odřenou
od noci
zbývá tak jediné
co nikdy neztratíš
ani nebudeš mít:

nezrozenou březost duše...

Upřímně...

„Půjdu do lesa na dříví“, řekl oheň
a zkoprnělý děda u kamen
si začal čistit uši:
Podívám se na zprávy, pomyslil si,
třeba je špatné bio...

„Nedívej se na mě tak černobíle!“
vyštěkla televize
a starý pán se začal
shánět po nitroglycerinu...

Noviny (priority)

Nepodlehnu tiskovině
neprodám se plátku v černi
Zůstanu o chlebu, víně
Budem si s mou ženou věrni

Žena

V noci obvykle spíš
— u mě na prsou —
a sbíráš síly k dalšímu boji

Já nemám kde odpočívat
a když mi únavou
zkamení tvář do sochy
začneš na mě věšet
ty svoje pentličky a ozdůbky,
raduješ se jak mi to sluší
a doufáš,
že se už nikdy nepohnu...

(současná tvorba)

Ostatní tvorba Jana Procházky publikovaná v Divokém víně:
DV 13/2004: Setkání
DV 11/2004: Daidalova, Viola a další
DV 8/2004: Labutě, U piva
DV 7/2003: Déšť s poselstvím filosofa, Akrostich na básníka a další
DV 6/2003: Babylón, Ostraviana a další
DV 4/2003: Věčný podzim I., Hrátky s tepnami a další