Hana Fojtková

Touha

Jsi záhadou
Já otevřenou knihou
Zasekni trn
Nebudu krvácet
Tak pojď

Sama

Jsi daleko
ruka mě hladí
teď nechoď
tiším vzedmuté tělo
ohňostroj letí

Tobě

Dveře vrznou
natažené dlaně
polštář mužského těla
dvě hnědé magnetky
stožár stojí
tišíš vlhkou touhu
a znovu
ještě mít sílu
být praporem na stožáru

(současná tvorba)

Ostatní tvorba Hany Fojtkové publikovaná v Divokém víně:
DV 11/2004: Dědeček, Čaj a další