Sergej Polikarpov

Přeložil Luboš Svoboda

Vlaky

Nevím kde,
Nevím kdy,
Dočkám se shledání s tebou —
Odnikud vlaky jsem
Mezi pravdou
A snem čekal.

Ale vlaky,
Ale vlaky,
Jak se zdá, proměnilo
V tisíckrát rychlejší neštěstí,
Prolétly,
Duníce teskně.

Sám volno vždy
Jsem jim dal,
Po ránu vstával...
Ach, odjeďte,
Vlaky,
Z bezejmenné staničky!

(publikováno v Divokém víně 9 / 1965)