Jan Procházka

Setkání

Na Malostranském náměstí
ústa parkovacích hodin
snídají první lístky
„Arriba?“ Nahoru? ukazuje
vyzáblá Španělka rukou
Nerudovou ulicí
Ano — nahoru až do podkroví
jednoho domu kde ještě
žije básník
Nad střechy červeného moře
vytahuje občas vlajky křižníku
a ptá se zda je sestra bolesti
smrt nebo láska...
Právě asi pluje vzpomínkami
na zemřelé známé
a živé neznámé
Nalije čaj do vteřiny
a měří tlukot srdce
hledačů poesie...

Buena sorte
Poeta...

(současná tvorba)

Ostatní tvorba Jana Procházky publikovaná v Divokém víně:
DV 11/2004: Daidalova, Viola a další
DV 10/2004: Nemajetný, Upřímně... a další
DV 8/2004: Labutě, U piva
DV 7/2003: Déšť s poselstvím filosofa, Akrostich na básníka a další
DV 6/2003: Babylón, Ostraviana a další
DV 4/2003: Věčný podzim I., Hrátky s tepnami a další