Jana Guillemard-Bürgerová

Matce

Blizoučko Hádu
ve čtyřech smutných vsích
stály dva kostely.

Dýmky a popelník
ve tvaru kříže.

A oči ve zdech rozechvělé
tvé ruce bez rtů
tvůj popel na mém čele.

Blizoučko Hádu
stály dva kostely,
ve kterých zpíval chór
a vyzváněla klekánice.

Blizoučko Hádu
na prudké veslici
jsi se smála
tak vesele jak kdysi za mlada.

Pak vzadu malinká
penízkem kulatým
jsi z dálky mávala.

A na břehu Styxu
zrezavěly petrklíče.

(publikováno v Divokém víně 4 / 1967)

Ostatní tvorba Jany Guillemard-Bürgerové publikovaná v Divokém víně:
DV 12/2004: Novorozenec, (Nekonečný autobus…) a další