Helena Pěkná

Verše pro mého bratra

několik stromů stojí na mé cestě
a ty to víš
jak k nim se utíkám
a z nich zas vycházím dál
několik korunovaných stromů se mi podává
a já kráčím po jejich neusmířených hlavách
cestou jejich cest
k osamění
ale když ponoříš závrať
do moře
slyšíš se v ozvěnách
i nejnepatrnějších
živočichů

zraň ptáka ve výšce
uléhá k zemi
zraň člověka jistotou
brání se lživými křídly
až do umdlení

(publikováno v Divokém víně 4 / 1967)

Dny

den VI

Jdu podzimem s kopců
Rána jsou otevřená
Ještě doutnají

(paměť je vrah všeho co přichází)

Nedaleko mé každodennosti
Tvá zběsilost zaťatá v propasti kořenů
Připomíná se dnes jen jako obraz
Malíře mrtvých ptáků

(tvá zběsilost nocí přikloněná k zemi)

Na zádech kamenné mraky
Velbloudím krokem k poušti spěchají
Prameny vyschly — jsme příliš v podzimu —
Země se spaluje a mrazí

(i zvířata vdechujíce umírají)

Ty víš
Zběsilost jako smrt nevybíravá
V návratech z jejích vypálených krajin
Fresky zaťaté v zemi zůstávají

(ale překročit nestačí k ulehnutí)

Minulost která v nás je budoucností
Krajiny v kterých přebývá
vzdalují se dotýkání

(cestou se neohlížej)

Kameni
který překračuji z tohoto světa
Na malou chvíli zadrž pád

(jezera rozlitá po bocích kopců)

Co se mnou uděláš
až k tobě přijdu mrtvá

Co se mnou uděláš

Hlavu si schovej
a ostatní spal

Z hlavy pak pohár
za okno dej

Až voda se vtlačí do tenkých spár
do mého mlčení
moře ať vejde

(publikováno v Divokém víně 5-6 / 1967)

Ostatní tvorba Heleny Pěkné publikovaná v Divokém víně:
DV 23/2006: Červené znamení pro mne, Brzy bude zítra
DV 19/2005: (cosi mne odplaví…)
DV 16/2005: (...bratříčku…), Lettres pour Jacques
DV 13/2004: ZPRÁVA /která se změnila ve VZKAZ/
DV 12/2004: Pavoučí spřežení
DV 8/2004: (z toulců se šípy vzepjaly…), Báseň pro Joachimovy oči
DV 7/2003: (je láska s mořem spojená…), (tak tiše a bezelstně se celý rozplakal…) a další
DV 5/2003: (všimli jste si…)
DV 4/2003: Procházíš mnou
DV 2/2003: (přines mi zelený rákosí…)
DV 1/2002: Geometrie, Objetí I a další