Helena Pěkná

* * *

přines mi zelený rákosí
upletu z něho bláznivý lože
pro naše milování
a bude stejně zelený
jak ubrečenej vodník samotář
anebo
dešťový mraky
přines mi střapatý shůry
pod horký hlavy dáme si
déšť a čerstvý noviny
to aby netlačilo
a potom
jen tiše budem se koukat a hlídat
až země se pohne
až zhoupne se v krásnejch bocích
až tak trochu slavnostně
a tak trochu soucitně
špitne nám pro nespavost
ach ano vy dospělí

(publikováno v druhém čísle Divokého vína, 1964)

Ostatní tvorba Heleny Pěkné publikovaná v Divokém víně:
DV 23/2006: Červené znamení pro mne, Brzy bude zítra
DV 19/2005: (cosi mne odplaví…)
DV 16/2005: (...bratříčku…), Lettres pour Jacques
DV 13/2004: ZPRÁVA /která se změnila ve VZKAZ/
DV 12/2004: Pavoučí spřežení
DV 8/2004: (z toulců se šípy vzepjaly…), Báseň pro Joachimovy oči
DV 7/2003: (je láska s mořem spojená…), (tak tiše a bezelstně se celý rozplakal…) a další
DV 5/2003: (všimli jste si…)
DV 4/2003: Procházíš mnou
DV 1/2002: Geometrie, Objetí I a další