Helena Pěkná

* * *

je láska s mořem spojená
a
moře s hořem
a
hoře se slzou
a
slza s tebou
a
ty s touhou
a
touha s větrem
jen
vítr
je
sám
pro touhu
kterou unáší
pro slzu
kterou vysouší
pro hoře
v které se ztrácí
pro moře
kterým se vrací
pro lásku
kterou žije

* * *

tak tiše a bezelstně se celý rozplakal
i den byl do deště
a tam co ty jsi stál
bylo tak daleko
i pro pohrabky lásky
už slovo nestačí
a dech je příliš krátký

i den byl do deště

i den se dlouze bál
vzpomínku přivolat

v pohledu nejistý bolavý a vratký

(Bohnice)

* * *

Dal jsi mi hlavu
a já kat
lehce ji skroužím po prstenu
teď
nesmíš nesmíš mě mít rád
nesmíš mě cítit
jako ženu
po velkém tichu
i zaplakat
je otázkou
za jakou cenu
teď nesmíš
nesmíš mě mít rád
já nemám co
dát za odměnu

(publikováno v pátém čísle Divokého vína, 1965)

Ostatní tvorba Heleny Pěkné publikovaná v Divokém víně:
DV 23/2006: Červené znamení pro mne, Brzy bude zítra
DV 19/2005: (cosi mne odplaví…)
DV 16/2005: (...bratříčku…), Lettres pour Jacques
DV 13/2004: ZPRÁVA /která se změnila ve VZKAZ/
DV 12/2004: Pavoučí spřežení
DV 8/2004: (z toulců se šípy vzepjaly…), Báseň pro Joachimovy oči
DV 5/2003: (všimli jste si…)
DV 4/2003: Procházíš mnou
DV 2/2003: (přines mi zelený rákosí…)
DV 1/2002: Geometrie, Objetí I a další