Došlo po uzávěrce

Zavolal mi Petr Cincibuch

Zavolal mi Petr Cincibuch a upozornil mě, že jsem svoje celonoční čekání se Zdeňkem Rytířem na Helenu Pěknou a Valérii Chmelovou na Masarykově nádraží už jednou v Divokém víně popisoval. Povídám — ano, Petře, ve vzpomínkách se člověk pořád opakuje, ale už to tam je. Prý jsem ale zapomněl, říká Petr, že na tom nádraží čekal na obě holky s námi, což prý je obzvláště cenné, protože čekal nezištně a žádnou z nich si po příjezdu vlaku neodvedl. Vidíte, milí čtenáři, a tak mě napadlo — nemiloval on Petr Helenu taky…?

Pavel Verner nám poslal ještě dvě nové básničky