Karel Daňhel

* * *

Umíněná
minulost.
Schovává si.
Už má dost?
Pořád spěchá.
Ať nám nechá
z přítomnosti
aspoň kost.

Umíněná
už je méně.
Podobá se
trošku ženě.
Vlastně
je to
celá žena
teď už ale
uméněná.

Jako svíčka.
Jako bytí.

Z minula si
chvíli svítí.

(současná tvorba)

Ostatní tvorba Karla Daňhela publikovaná v Divokém víně:
DV 45/2010: Pomník pro naši babičku Markétu
DV 26/2007: Tichomilky
DV 24/2006: (Písky…), Mlčenice a další
DV 20/2006: (Energie svárů…), (Babička…) a další
DV 6/2003: Podivíno, (Trochu málo…)