Václav Hlásek

* * *

Budeme cucat kytky
a budem ležet v trávě
tam někde v zeleni
budu tě milovat
nikdy ne okázale
vždycky však trochu dravě
bude nám krásně v tom hraní
v tom hravě dravém milování
napadl sníh

snad právě proto
tě toužím milovat v trávě
někde tam kde voní obloha
kde jako koláč rozlomený
zavoníš ty po prvním políbení
a poslední rekviem odsloužíš
svatému panenství

(publikováno v pátém čísle Divokého vína, 1965)

Ostatní tvorba Václava Hláska publikovaná v Divokém víně:
DV 5/2003: (V noci…), (Dlouho jsem chodil…)