Helena Pěkná

faksimile básní H. Pěkné básnička Heleny Pěkné
otištěná v prvním čísle Divokého vína
v roce 1964

Ornament

Objetí I

Jak jemně se pohybuje krajina
Vrch ohlazuje vrch
Keř vrůstá keři
A trní se spojuje
Krvavé perly (červené perly)
Na tvém i mém těle
Do daleka září
Jako planety

Objetí II

Sopečné přilnutí
Strašlivý výbuch

Hořící krajina
Proměňuje svět

(Nádherná Dlouhá pobřeží)

Na jeho konci
Bílé město uzavřené
V průhledné kouli (průsvitné)
Pomalu pohybuje
Sluncem

Objetí III

Ten
Náhrdelník na tvém krku
Svíjí se jako Had

Visím ti darem

Vláčná
Jak poslední krůpěj
Žízni

Objetí IV

Vstoupil
A jeho vzlyk
Propadal naším tělem
Jediné slovo
Které později
Dosáhlo mých úst

Vstoupil
A jeho vzlyk se
Propadal naším tělem
Nádhernou vlnou
Která později
Dosáhla mých úst

Objetí V

(pohyb)

Tam
Kde se mne v chůzi
Dotýkáš
Vynořuje se z mlhy
Ostrov
Jediným pohybem
Přimkne se k první vlně
A
Obrátí moře zpět
(k pramenům)

Vidina

Nová láska
narůstá jako měsíc
a její krajiny se přibližují

Podélné hlasy
Rozkrývají svět
aby ho učinily
Málokterým

Hluboká vášeň
nabírá slovo
a zůstává
pod hladinou
ILUMINACE

Dvě

Moje tělo jde přede mnou
A tiše si na mne kývá
— Jednou mu zahnu —
A zůstanu ležet
Obličejem
V zemi

Uvnitř

(dar II)

bratrovi T.

NASYTILA SE HLADINA
UZAVŘELA TŮNĚ
Nad —
Vyskakují žabky

PROPAST
vyrůstá V HORU

ale
Chrám je otevřen

Báj

(nesmrtelný příběh)

Thébský král odplouvá
od mých břehů

Krajina mne pomalu pohlcuje
Vtahuje do sebe

PROMĚNA

Pokládám oči na pokraj Země
Aby tak zrcadlily
naši samotu

Jsi — je

(Je — jsi)

Buď si mi buď
Ale nepřebývej
Zabydlíš obydlí
Pohybu ubude
Buď si mi sám
A sobě si čekej
Budu tě stát /snít/
za prahem K
NEPŘEKROČENÍ

Vzpomínka

(paměť)

Budu si proudit
Budu si protékat
Budu si přeplavovat
Mnohé
Budu si tuhnout
Budu si zamrzat
Oblouk Most Úsměv
Větvička v ledu

Obraz II

Josefovi S.

Šedivé studené mraky v zádech
a šel
(Odcházelo s ním
Pomalé líné stádo)

Vplouvavě nasedaly na jeho hřbet
a vrstvily MOHYLU

Krajina zbělela a rozlila se
Odkudsi vytékala modř
Naběhlou žilkou
v první puklině země

Jezera se přiblížila
a otevřela
VSTOUPILA JSEM
Síť nad mojí hlavou
Zadržela spoutané
rostliny ryby a ptáky

Se svěšenými křídly
podobali se maličkým lidem
chyceným v letu
s rukama v kapsách

EPITAF

Z tvého těla strom
z tvého těla keř
Objali se v zemi
Jména
Nenajdeš...

(současná tvorba)

současná výtvarná tvorba

Helena Pěkná: 21 další díla Heleny Pěkné
najdete v obrazové příloze

Ostatní tvorba Heleny Pěkné publikovaná v Divokém víně:
DV 23/2006: Červené znamení pro mne, Brzy bude zítra
DV 19/2005: (cosi mne odplaví…)
DV 16/2005: (...bratříčku…), Lettres pour Jacques
DV 13/2004: ZPRÁVA /která se změnila ve VZKAZ/
DV 12/2004: Pavoučí spřežení
DV 8/2004: (z toulců se šípy vzepjaly…), Báseň pro Joachimovy oči
DV 7/2003: (je láska s mořem spojená…), (tak tiše a bezelstně se celý rozplakal…) a další
DV 5/2003: (všimli jste si…)
DV 4/2003: Procházíš mnou
DV 2/2003: (přines mi zelený rákosí…)
DV 1/2002: faksimile básní z prvního čísla Divokého vína (1964)