Oldřiška Svobodová

faksimile básní H. Pěkné básnička Oldřišky Svobodové
otištěná v prvním čísle
Divokého vína
v roce 1964

Ostatní tvorba Oldřišky Svobodové publikovaná v Divokém víně:
DV 20/2006: Déšť, Rózo
DV 19/2005: Čekání, Mlha a další
DV 8/2004: (Já tě vracím…), (Hned teď…) a další
DV 4/2003: (v kostele svítili…)
DV 2/2003: (návraty, které chutnají škvárou…)