Obrazová příloha II

Slovník českých literárních časopisů,
periodických literárních sborníků
a almanachů 1945-2000, s. 49-50

Redigoval Blahoslav Dokoupil
Vydal Host — vydavatelství s.r.o. ve spolupráci
s nakladatelstvím Votobia Olomouc, 2002
ISBN 80-7294-041-4 (Host), ISBN 80-7198-521-X (Votobia)

strana 49

strana 50