Petr Novák

***

Umím už říkat „r“
a tudíž i sprostý slova
Neboť jsem se to naučil
Dobře a čistě říkám „r“
A místo pozdravu zabučím
a natruc klidně znova
To jsem se taky naučil
Rozhodně je to výhodný
Anžto se to nedá žalovat
až vyrostu budu pohodný
a zvířata budu milovat

***

Salvatore Dalí
Kakaový bob vzal namaloval
A přihňác k němu lidský hnát
Fantaskní obraz tak vznik
Až vzbuzuje strach a hrůzu
Nakroutil bojovně vzhůru knír
Dobrému příteli přebral ženu
Rudé měl oči Paul Eluarde
a Salvatore je stále v kursu

***

Kouzelný úsměv neodolatelný šarm
Rudé karafiáty od krásných dam
Andělských opojných a opojených
Lehký stále na rtech smích
Koutek úst ozdoben cigaretou drahou
Odměřený pohled jenž drtí svou vahou
Modré oči a bělostná pleť jemná
Ideální postava jež chyby nezná
Konečně to vše je věc dávno známá
Uf jak těžké je zpodobnit sebe sama

***

Manon že je motýl Manon že je včela
Asi jste se pane opil ta holka si dělá
Jen co uzná za vhodné žhavá jako kokila
Ono vůbec není náhodné jak ta mrcha skončila
Vy jste asi nevěděl co ona byla zač
Ani minutu jste s ní neseděl a zbyl vám jenom pláč
Nač se ale člověk diví vždyť to přece jasný je
Ospale si básník civí pak se z žalu opije
Cinzano s Manon splete si a sebe sama s de Grieux

***

Bílou miluji
Okr nenávidím
Stále si slibuji
A cíl neuvidím
Neboť cíl je smrt
Obyčejný život
Hlavičkou škrt
A málokdo je pilot
Většinou cestující
Plamen zasvítí
A plamen umírající
Rosa se zatřpytí
Klidně s životem zhasne
Už ani pilotem
nechci být všechno je mi jasné

***

Co jsem byl to jsem byl teď jsem velký pán
Auto prima hračičku plechovčičku mám
Nový jsem zakoupil automobil
Dobře mě u nás každý zná
A kam císař pěšky chodil
Tam autem jezdím já

***

Dlouho jsem přemýšlel
Už jsem to skoro měl
Kruci zas jsem to zapomněl
Ledaže by to bylo — ale ne
Asi to nebylo významné
Přece však spát mi to nedá
Růžová tvář náhle je bledá
A stále přemýšlím a hledám
Hledám a hledám — marně
Asi jsem to zapomněl schválně

***

Na vše se dívám kladně
A přinejhorším chladně
Starat se o cizí nemá vejšku
Anžto z nás můžou udělat šlejšku

(současná tvorba)

Ostatní tvorba Petra Nováka publikovaná v Divokém víně:
DV 86/2016: Políbení, Slepcova hůl a další
DV 73/2014: ***
DV 21/2006: (Kolkolem rozpoutal se blesků běs…), (Klidně a s rozmyslem roztočil Zemi…) a další