Lukáš Vlček

Únor na Pouzdřanské stepi

měkké tělo země
dýchá tajemně a němě
pod sněhem

slunce
svítí zadumaně
a hebce
nad stromem
jako něžná lampa

černobílé obrysy
polí
remízků
lesů
souvratí
úvozů
a křovinatých strání
se vlní
jak ještěrka v dlani

v dálce křivky
drsnokrásné dívky Pálavy
se dmou
a klenou
nad rovinou

a zimní klidný lesklý zvon
se rozeznívá v srdci
přetichou bílou touhou

Březen na Pohansku

pradávný tichý strach
rachotí v doubravách
a v travách
táhlá přímka horizontu
věští
za šepotu tajícího sněhu
z tříštění
miliónů střípků slunečního světla
do prostoru

krajina jak otevřená dlaň
a mohutné stromy
jako drahokamy
černě září na ní
jejich siluety
vdechly tvář
této absolutní rovině
jenom konečky svých prstů
se dotýkají oblohy
a vpíjejí se do ní
jako černý inkoust
do modravého papíru

v rostlinném pnutí jejich těl
jsou odhaleny vnitřní světy srdce
a v rozsoše jejich duše
znějí klidné tóny
blahodárných sfér
za doprovodu
odvěkého nekonečna kosmu

Duben na Pálavě

skřivani
koncertují nad poli
a břeskné sluneční paprsky
se teskně tříští o sebe
a pomalu padají
k zemi

skaliska
jak načechrané peřiny
nebo měkké natřepané polštáře
jsou sladké jako růženín
a nebesa nad nimi
visí jak tyrkys

ve stráních
žluté keře dřínů hoří
mocným a tichým plamenem
poštolky tancují ve větru
v letu se namlouvají
a škádlí

petrklíče
křehce chrastí
v barevných zámcích jara
tenké plíšky hebce cinkají v duších
v kalíšcích vonících květin
v rozvitých osrdích

kosatce
sametově mlčí
ve tvaru tajemných vábniček
ve tvaru fialových snových vodotrysků
prudce tryskajících z trav
na skalách

milióny živelných bílých koní
mi běží pod kůží
řítí se tiše
rozlehlou krajinou duše
jak bouřící a třpytící se voda
jako vodopády nadpozemské rozkoše

Labuť

osleplá bělostná labuť
s popraskanými alabastrovými křídly
je jak ztroskotaný koráb
zborcený a rozpadený
zanechaný jen tak v poušti
napospas

ta labuť je tak ladná a hebká
až se zatajuje dech
je zasažená bleskem
a černý rozervaný otvor do ní
je absolutní tma
závratná vrata do nenávratna

je to tichá bolest
klidná a mlčenlivá
bělostná jak naprosté a nerušené ticho
kdesi uprostřed
hluboko v nitru
v hrudi

je nutno skrz ni projít?
a je nezbytné projít
krajinou chrastivosti kostí
krajinou srdcervoucích úzkostí
a strachů
krajinou zřícených nesmyslů a sebeklamů?

avšak v dálce u obzoru
se rozprostírá radostná a slunná zahrada
a v nebi nad ní tančí
čarovná ohnivá mračna
jako hořící vlaštovky
coby předzvěst nikdy nekončícího jara

Trvání

Čas přehozený ledabyle přes větev.
Čas stékající se stolu.
Přijatelná příchuť smrti?
Na poušti a sám.

Mravenčení v srdci.
Cibulovým hodinkám už došel dech.
A uhrančivé ticho v dlaních přesívá
žhnoucí písek mrazivého nekonečna.

Tíha bolestných nesmyslů.
A vynalézání příšer.
Kříšení šílených klisen
v ohnivém jezeře.

Svlékání vnadných pouští do naha.
Žlutá zhroucená svíce.
Spanilá utonulá krasavice.
A velká asfaltově černá touha.

Letní podvečer v Řečkovicích

kos si zpívá
svým hlasem modeluje ticho
jako by bylo
z moduritu
z hlíny
nebo z plastelíny

sedí na lampě
a časoprostor je teď jeho
trhá si z keřů
šťavnaté bobule večera
voní bez
a zní to
jako když voda v potoce
prudce klokotá

a krasavice
zvaná temnota
si v hustém tmavém lese
rozpustila svoje dlouhé černé vlasy
do všech stran

Východ slunce na Babím lomu

ještě za tmy
ptáci na střechách
chrčí
škrčí
chřestí
šramotí
a skřípají

cesta vede nahoru
a fontána tajemného světla
tryská u obzoru
namodralá voda
hasí žízeň

po chvíli
se na dlaň krajiny
dere tmavě oranžové slunce

rozehnalo tmu
jak divoké černé kočky
které se rozutekly
se zježenými chlupy
do všech stran
a šelestivý bílý orel dne
rozepjal svá křídla
od obzoru k obzoru
načechral svoje peří
až země oněměla

na dlani oblohy
nad Lelekovicemi
leží prohnutý měsíc
čerstvý křupavý prarohlík
z rozžhavené prapekárny
někde ve hvězdách

(básně z let 2005 a 2006)

Ostatní tvorba Lukáše Vlčka publikovaná v Divokém víně:
DV 53/2011: U soutoku, Na lodi a další
DV 51/2011: Napsáno na zdi a další
DV 50/2010: Vývěry signálů a další
DV 41/2009: Kůň který žere telefon
DV 35/2008: Strom 808, Záhada Efefe a další
DV 34/2008: Horses of absoluteness a další
DV 33/2008: Saturn ve 12. domě a další
DV 32/2007: Sny, Uá, Sychravý vítr a další
DV 31/2007: Šorštýn, Toužebná, Sametová a další
DV 30/2007: Březen v zahradách, Princezna úsvitů a adlší
DV 29/2007: Únorové blues mezi čtyřmi stěnami a další
DV 28/2007: Únor na Špilberku a další
DV 27/2007: Září na břehu Atlantického oceánu a další
DV 26/2007: Listopad v údolí Ponávky, Listopad na Tišnovce a další
DV 25/2006: Říjen pod Štramberskou trúbou, Říjen na Velkém Javorníku a další
DV 24/2006: V lese, Ve sklepení těla
DV 22/2006: Na Lysé hoře, Rybníky a další