Slovník nespisovné češtiny

Slovník nespisovné češtiny

Chcete-li porozumět dětem, neobejdete se bez něj. Budete jej potřebovat i v případě, že se chystáte nastoupit v oboru teplárenství, v dolech, odjet do Brna či do Ostravy. Máte nastoupit do vězení? Pak je nezbytně nutný, jinak se s budoucími kolegy nedomluvíte. Slovník nespisovné češtiny přináší 12 000 hesel, z nichž — přiznávám — bych polovinu přeložit nedokázal ani přibližně.

Slovník nespisovné češtiny vydal Maxdorf a nemá-li jej váš knihkupec na pultě či v regálu, obraťte se na něj nebo hledejte na www.slangy.cz. Je to senzační počtení!

Ludvík Hess

A co o slovníku uvádí nakladatelství…

Rozsáhlý výkladový slovník obsahuje více než 12 000 slangových a dalších nespisovných výrazů, včetně klasické mluvy podsvětí (českého argotu). Vedle celé řady tradičních profesních slangů z řemeslnického, železničářského, motoristického či hornického prostředí, obsahuje slovník např. také slang současné mládeže, včetně slangu studentského (zapejkač, vychle, napas, ksichtkurs) či výrazů charakteristických pro prostředí uživatelů drog (špek, brko, buchna, smah). Na klasický kriminální argot navazuje současný vězeňský slang (koňovat, magorák, elpaso, ervín, džípovat), zařazen je i méně známý argot světských (jaunerák, balík, tátrum, jambora, džukel). Pozornost je věnována i tradičnímu brněnskému argotu (lajvont, pali, ráčny, módr, rola) či ostravské městské mluvě (bebechy, cyp, dajny, hochmes, šinagle). Hesla jsou doplněna poznámkami o historii a původu slov, čímž slovník odhaluje překvapivé souvislosti, ukazuje „úctyhodné“ stáří řady zdánlivě moderních (čórka, benga, kérka, vejšky, šilingr) či vulgárních výrazů (lofas, kulový, pepřit, šprnda). Velmi zajímavá jsou i slova původem z romštiny či z jidiš. Řada slangů – typickým příkladem je např. vojenský slang – dokumentuje politické a společenské zvraty v průběhu 20. století. Čtenářsky atraktivní oblast představuje také cirkusový, divadelní či hudební slang, na jehož přípravě se podílely přední osobnosti českého uměleckého života. Významný je i sociolingvistický rozměr tohoto slovníku, neboť slangové výrazy v něm zařazené umožňují nahlédnout do tajemství jednotlivých oblastí života i do psychologie jejich uživatelů.