Lukáš Vlček

Únor na Špilberku

tramvaje hvízdají v ulicích
je slyšet
dech
lesklých chladných kolejnic

pachuť studu
se vznáší ve vzduchu
nutí vězet v kruhu

město dlí
v pancéřovém pohodlí

slunce zmizelo v mracích

v chatrných rozvalinách strachu
a v šelestivém tichu spěchajících davů
znějí
struny sebeklamů

rozpadené zříceniny chtění
postávají v prachu

a všední dny
zas a znova vrůstají
s olověnou důsledností
až do morku kostí

Čas

čas teče
čas naléhavě klepe
na zavřené dveře
čas se vleče
čas žhnoucí nekončící řetěz
ukovaný
z ukrutně přesných želez
a vteřiny hoří jak keře
čas je neúprosný
čas v těle

strach z času
čas ukrutně bezprostřední
čas vprostřed pouště
čas pálící písek v dlani
čas se leskne
jak břeskné zvony o poledni
čas těžkne
v tělech černých violoncell
čas naléhá
jak řeřavé letní deště

Úplné zatmění Měsíce

v krajině
vonící jinotaji
tma vypadá jak kůň vraný
a dech se zvolna tají

temný rachotivý stín
jak dlouhá černá ruka Země
pomalu zakrývá
měsíční křídově bílou tvář

mračna
ty natrhané cáry z nenávratna
létají po větru
jak roztrhaní papíroví draci

stříbrná studna
se zalyká
a ve vymyšlených nočních krajinách
znějí honosné fanfáry ticha

zahrada jen němě štká
a černá díra
sype černé saze
do tmy tekoucího potoka

občas problesknou hvězdy
a písek
trpělivě nasbíraný na vesmírných cestách
teď mrazivě chrastí v přesýpacích hodinách

Ostatní tvorba Lukáše Vlčka publikovaná v Divokém víně:
DV 53/2011: U soutoku, Na lodi a další
DV 51/2011: Napsáno na zdi a další
DV 50/2010: Vývěry signálů a další
DV 41/2009: Kůň který žere telefon
DV 35/2008: Strom 808, Záhada Efefe a další
DV 34/2008: Horses of absoluteness a další
DV 33/2008: Saturn ve 12. domě a další
DV 32/2007: Sny, Uá, Sychravý vítr a další
DV 31/2007: Šorštýn, Toužebná, Sametová a další
DV 30/2007: Březen v zahradách, Princezna úsvitů a adlší
DV 29/2007: Únorové blues mezi čtyřmi stěnami a další
DV 27/2007: Září na břehu Atlantického oceánu a další
DV 26/2007: Listopad v údolí Ponávky, Listopad na Tišnovce a další
DV 25/2006: Říjen pod Štramberskou trúbou, Říjen na Velkém Javorníku a další
DV 24/2006: V lese, Ve sklepení těla
DV 23/2006: Únor na Pouzdřanské stepi, Březen na Pohansku a další
DV 22/2006: Na Lysé hoře, Rybníky a další