Jiří Žáček

PANOPTIKUM s.r.o.

Tak pravil X Y
(Ukázky)

"Všichni jsme děti Matky Přírody,"
pravil XY při debatě o původu člověka,
"ale nezdá se vám podezřelé,
že k otcovství se nikdo nehlásí?"

***

"Ať žijí odvážní zbojníci, kteří bohatým berou!"
zvolal XY při čtení novinové zprávy
o vyloupení místní banky.
"Škoda jen, že při rozdávání chudým
si nikdy nevzpomenou na mne!"

***

"Národy mají být malé," podotkl XY
při debatě o pohnuté historii světa.
"Příliš velké národy mají na svědomí
příliš velká zvěrstva."

***

"Dlouhodobým terénním průzkumem jsem odhalil,
proč byly vynalezeny mobilní telefony,"
pravil XY při debatě
o nejmodernějších technologiích.
"Aby ženy v každou denní i noční dobu
mohly muže terorizovat otázkou:
Miluješ mě?"

***

"Dnešní automobilisté,"
pravil XY při hovoru o dopravních haváriích,
"se řídí jedinou zásadou:
Přednost v jízdě má ten, kdo má silnější vůz.
V případě stejně silných vozů
má přednost ten, kdo má silnější nervy."

***

"Jak to, že nepomáháme
zbídačeným zemím třetího světa?"
zavrtěl hlavou XY při debatě o Africe.
"Cožpak jim nedodáváme kulomety,
plamenomety, granáty, stíhačky a tanky?"

***

"Jak by byly ženy miloučké," zasnil se XY,
"kdyby neviděly, neslyšely, nemluvily a nemyslely…"

***

"Šílená historie," pravil XY poté,
co shlédl TV dokument o pohnutém osudu
pacienta psychiatrické léčebny.
"Ten člověk dal utratit svého psa,
aby na něj nedonášel tajné policii…!"

***

"Doby se mění, lidé se mění, pravdy se mění,"
pravil XY při debatě o proměnách světa,
"jen lidská blbost zůstává naší jedinou jistotou."

***

"Kdo se ožení s politikou," pravil XY při debatě o těžkém životě politiků, "musí počítat s tím, že ho ta děvka bude podvádět s každým darebákem."

***

MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ OBČANÉ
TAKÉ CHTĚJÍ PRACOVAT,
přečetl si XY text letáčku na zdi metra
a povzdechl si:
"Ať pracují. Ale do vlády je brát neměli…"

***

"Dialektika války?"
pravil XY při debatě o terorismu.
"Armádám bojujícím proti teroristům
dodávají zbraně a munici stejní dodavatelé,
kteří je dodávají teroristům."

***

"Jak chcete vychovávat děti,"
volal XY na kolemjdoucí
při ranní čtvrthodince nenávisti,
"když je ani neumíte pořádně udělat?!"

***

"Ten se mi líbí!" zvolal XY
při televizním přenosu volby prezidenta.
"Kdyby se nechal vycpat,
byl by z něj pozoruhodný exponát
v pouťovém muzeu kuriozit!"

***

"Jestliže se během sedmi let
vymění všechny buňky v našem těle,"
chlácholil XY přítele,
který si stěžoval na manželku,
"znamená to, že po sedmi letech manželství
jsi ženatý s naprosto jinou osobou,
než s kterou ses oženil."

***

"Souložit vás baví, ale děti mít nechcete,"
volal XY z okna
při ranní čtvrthodince nenávisti.
"A kdo myslíte,
že bude vydělávat na vaše důchody?
Moje děti? S tím nepočítejte -
já žádné děti nemám!"

***

"Přeběhne-li vám přes cestu černá kočka,
zachovejte klid a pokračujte v jízdě,"
radil XY začínajícímu automobilistovi.
"Přeběhne-li vám přes cestu bílý mamut,
zastavte a čekejte tak dlouho,
dokud nevystřízlivíte."

***

"Ať žije vláda!"
zvolal XY v prvních minutách nového roku.
"Přes všechny objektivní obtíže
nás dovedla z loňska do letoška.
Musím přiznat, že takový úspěch
jsem od ní nečekal."

***

"Co je bezútěšnějšího
než pohled na mladého pesimistu?"
ulevil si XY při debatě o mládeži.
"Snad jedině pohled na starého optimistu."

***

"Štěstí vám může dát sbohem,"
meditoval XY při vyplňování daňového přiznání,
"manželka se s vámi může rozvést,
přátelé vás mohou zradit,
ale váš finanční úřad vás nikdy neopustí!"

***

"Tak mě napadá," zadumal se XY
při pohledu na hvězdnou oblohu,
"není zeměkoule nakonec jen opuštěný ostrov
pro 6 miliard trosečníků?"

Ostatní tvorba Jiřího Žáčka publikovaná v Divokém víně:
DV 131/2024: Marťan na Venuši a další
DV 130/2024: Rád bych se dožil a další
DV 129/2024: Válka dvou galaxií a další
DV 128/2023: Není kam uprchnout a další
DV 127/2023: Převtělování
DV 126/2023: Kdybych byl rybář z Bretaně a další
DV 125/2023: Jitřní chvíle a další
DV 124/2023: Tulák, Krysař a další
DV 123/2023: Blues o duši a další
DV 122/2022: Vyhořelým a další
DV 121/2022: Jakou barvu má duše a další
DV 120/2022: Krásy planety a další
DV 119/2022: Píseň nemilovaného a další
DV 118/2022: Jak se píše báseň a další
DV 117/2022: Okáči švestkoví a další
DV 116/2021: A nikdo netuší a další
DV 115/2021: Oumuamua a další
DV 114/2021: Křídla a další
DV 113/2021: Kamaráde mozku a další
DV 112/2021: Rozednívání a další
DV 111/2021: Básně z dávnověku
DV 110/2020: Zabiják, Kazisvěti a další
DV 109/2020: Básník hledá mecenáše
DV 108/2020: Už jste si dali očipovat psa? a další
DV 107/2020: Plivanec z mostu
DV 106/2020: V hodině mezi psem a vlkem
DV 105/2020: Život se s námi nepáře a další
DV 104/2019: Na romantiky bacha
DV 103/2019: Underwood, V noci a další
DV 102/2019: Embryo chce vědět
DV 101/2019: Underwood, V noci a další
DV 100/2019: Super džob
DV 99/2019: Autohavárie
DV 98/2018: Capriccia
DV 97/2018: Bez Venuší
DV 96/2018: Bajka o zvířeti v nás
DV 95/2018: Kdo vyvede duše ze tmy
DV 94/2018: 3 + 1
DV 93/2018: Café horor
DV 92/2017: Pět zapomenutých básní
DV 91/2017: Šťastná budoucnost
DV 90/2017: Kamarádka rakovina a další
DV 89/2017: Tři kavárny
DV 88/2017: Jak jsem potkal Otavu a další
DV 87/2017: Kavárna mezi řádky a další
DV 86/2016: Vinobraní, Pohlednice z Córdoby
DV 85/2016: Kdo učí ptáky zpívat
DV 84/2016: Miliardy roků
DV 83/2016: Nejkratší básně
DV 82/2016: Tři básně pro Evu
DV 81/2016: Eurobásně
DV 80/2015: Alternativní životy
DV 79/2015: Nejkrásnější básně
DV 78/2015: Měsíce
DV 77/2015: Vytí za mrtvého vlka
DV 76/2015: Televizní zprávy
DV 75/2015: Alternativní životy
DV 74/2014: Nejkratší báseň o umírání
DV 73/2014: Jak Bůh stvořil Divoké víno a další
DV 72/2014: Mlčenlivý sonet
DV 71/2014: Pět kaváren
DV 70/2014: Kavárenský povaleč a další
DV 69/2014: Blues pro Janu K.
DV 68/2013: Holduj vínu a další
DV 67/2013: Moje erotická kariéra a další
DV 66/2013: Homo sapiens
DV 65/2013: Já a ty, Moje sportovní kariéra a další
DV 64/2013: Sen o zbloudilé tramvaji
DV 63/2013: Kdybych byl strážce majáku a další
DV 62/2012: Tři zapomenuté nebásně
DV 61/2012: Princezničky, Zda být či nebýt a další
DV 60/2012: Pomalost, Až a další
DV 59/2012: Dolce farniente aneb chvála svobodného povolání a další
DV 58/2012: Vy mně taky a další
DV 56/2011: Nedělní korzo, Sonet o sudu a další
DV 55/2011: Kavárenský povaleč a další
DV 54/2011: Návod k použití knihy básní
DV 53/2011: Sonet náměsíčný, Čtenářky básní a další
DV 52/2011: Růžová znělka, Noční jízda Českým středohořím a další
DV 51/2011: Růže, Princezničky a další
DV 50/2010: Pět sonetů
DV 49/2010: Sonet pro Simonettu Vespucci a další
DV 48/2010: Vykutálený sonet
DV 46/2010: Moje sportovní kariéra a další
DV 45/2010: Jak se všecko na tom světě hatí, Sonet o sudu
DV 44/2009: Nedělní korzo, Persona non grata
DV 43/2009: Rimbaud 1966, Kouzla letní noci a další
DV 42/2009: Zdivočelá země po 60 letech
DV 41/2009: Voda voděnka, Můj kraj a další
DV 40/2009: Máj 1963 u řeky Otavy a další
DV 39/2009: Život je boj, Sudety a další
DV 37/2008: Píseň o holubici, jak ji zpívá Ruben Hachverdjan
DV 36/2008: Potrati, Vesluji a další
DV 35/2008: Ptákoviny pro Divoké víno a další
DV 34/2008: Zaklínání
DV 33/2008: Cikáni, Na jahodách a další
DV 32/2007: Válka pohlaví
DV 31/2007: Popěvek o zázračném víně
DV 30/2007: Nad knihou Jak sbalit ženu
DV 29/2007: Víno, Modlitbička, Inzerát a další
DV 28/2007: Dívčí capriccio, Na áru a další
DV 27/2007: Život je zázračný, Havárie a další
DV 26/2007: Úplněk, Hladová básník a další
DV 25/2006: Větrná noc, Život je zázračný a další
DV 24/2006: Starý muž
DV 23/2006: Inzerát, Ach mladí básníci
DV 22/2006: Blues o toulavým kotěti, Zpráva o stavu poezie v Čechách
DV 21/2006: O líbezné pošetilosti věcí, Jsme jedné krve — ty i já a další
DV 20/2006: Evergreen
DV 19/2005: Zlatý list
DV 18/2005: Šťastný člověk, Větrná noc
DV 17/2005: Okamžiky
DV 16/2005: Samomluva, Okamžik a další
DV 15/2005: Dilema, Alelujá a další
DV 13/2004: Haló, pane malíři, Námořnice Katrinka a další
DV 12/2004: Muž z doby kamenné
DV 11/2004: Až naprší a uschne, Popěvek o brýlích a další
DV 10/2004: Měsíc sebevrahů
DV 9/2004: Blues nuselskýho mostu
DV 8/2004: Nespavost, Mořská bouře a další
DV 7/2003: EKG, Nokturno a další
DV 6/2003: Fotoaparát, Ocúny a další
DV 5/2003: Periferní blues
DV 4/2003: Vzpomínka stará tisíc let, Stará hrušeň z jara a další
DV 3/2003: Březen, Jaro a další
DV 2/2003: Lesní sonet, Trestaurant u Bumbrlíčka a další
DV 1/2002: Někdo, Jarní sonet pro krátkozrakou krásku z nádražní restaurace a další