Dagmar Havránková

Fotografie

Autoportrét Dagmar Havránkové

(Autoportrét Dagmar Havránkové byl otištěn na titulní straně Divokého vína 8 / 1970)

Ludvík Hess

(LH na fotce Dagmar Havránkové z roku 1970 či 1971)