Věra Šejnová

Narodila jsem se v Jičíně, prahu Českého ráje, v roce 1949. Pod kůží mám krajinu, ale i zápraží s lavicí za časně letního deště s vůní krajíce chleba s tvarohem vonícím pažitkou, právě tak jako krásné historické město, kde žiju doposud.

Studovala, leč nedostudovala filosofickou fakultu KU - češtinu, ruštinu, výtvarnou výchovu.

Pracuji v muzeu. Trocha běžné administrativy, ale zejména grafické práce - plakáty, pozvánky, drobné i větší publikace.

První krok na začátku dne

První krok bolí
a patou rána projede bič večera
ale jen do druhého kroku
a to už víš o zapomenutí.
že jsem chtěla být jak skála
že jsem byla hora
že jsem padající stála
že jsem nehybně vlála
že jsem držela padala a zase stála
že jsem se s ptáky smála
a že jsem se s nimi bála.
Že stopy zůstávají krvavé

Ranní zpěv

Počátkem jara
když kytky ještě spí
a ptáci tíknou sem tam ještě za tmy
víš už něco o cestách, kdy slunce svítí svou píseň výšek
a voda odpočívá květy.
Nabíráš namlouvání
do dlaní ještě plných zimních neřestí
Nezaobaleně žadoníš

Pouštění vody

Odhrneš trávu
a tak jak nahlédl jsi kdysi předčasně
do pokoje
kde už byl Ježíšek
pustíš do pramene vodu
a ona minimálními bouřemi písku
nakreslí duhu
svírající žaludek
jak tehdy chvíle špičky zářícího stromku

Umývání rukou

Ve chvíli umývání rukou
je nebe nadosah
ač zpívá ještě z partitury páté ranní.
Po kapkách sklouznou mezi prsty stěhovaví holubi
a mébláci vytahují svou káru tušení.
Tak — mezi vůní a plíškem kroužkování ptáků
očima zůstávám vodou
rukama břehem
dlaněmi tančící skálou

Mezi stromy

Nejopatrnější zeleni stromů
pro níž je možné vdát se za medvěda
vzdá hold i květ barvínku -
na břehu mezi modříny
plné loňské proměny v tmavě hnědou

Pod borovicí

Jen když koruna se stává studní s modrým dnem
zurčení vpravo
uplývání vlevo
uprostřed přibývání
hlavou naopak
rodí se cesta starým úvozem od trojice k Trojici

Habr

Do morku kosti odhalený
bez příkras
zpívá barokní píseň kmene
do ticha klíčících lístků
nad studní opájející jen na počátku jara.
Čekání na léto je třeba ustát stonásobně

(současná tvorba)

Ostatní tvorba Věry Šejnové publikovaná v Divokém víně:
DV 23/2006: (Místo…), (Krok za krokem unikáš do jara…) a další