Pavel Sečkář

Modrý Nonstop

Piková dáma
s vrstvou make-upu
pod vypálenýma očima
posmrkla
a objednala si dalšího panáka
ve čtyři ráno
u baru
v Nonstopu
pro padlé anděly
co prodali křídla
do zastavárny na rohu
Popelka
dojíždí v rohu cigaretu
po další šichtě
v chaloupce
s červeným neonem
a venku kameloti
rozkřikují
svými havraními hlasy
vládní nařízení:
,,Všem básníkům
se přísně zapovídá
malovat
rozjařeným děvečkám
místo očí
planoucí rozmarýny!“

* * *

Svíčka dohořela
teď leží v kaluži
je to jako zátiší
chybí jen lekníny
a pár vánočních ozdob
ach
ta alegorie
až to bolí
Karavana přešla studnu
s vlasy vpletenými
do korun stromů
a ty
obnažená na dotek
koupeš se
životem
dál než chci
blíž než můžeš
ach
ten krasobol
hozený do řeky
neuplave
jen se schoulí
do klubka
a bude vrčet
tichounce
přece tě
neprobudí

(současná tvorba)

Ostatní tvorba Pavla Sečkáře publikovaná v Divokém víně:
DV 17/2005: Jihlava, Cizí město aneb báječná léta a další
DV 12/2004: Když uvěříš…, (Mám svou hvězdičku…) a další