Marta Kocvrlichová

Něco o mně? Bydlím v Olomouci, miluji Severní Čechy a Jeruzalém, to, co jsem vám poslala, je několik málo let staré (tak do pěti), já jsem podstatně starší (tak šestkrát). Tři pětiny svého života píšu a první polovinu textů bych nikdy nikomu nedala číst, ani sobě, jen k tomu chovám úctu jako k projevům mládí. Až se čas zdvojnásobí, možná totéž budu prohlašovat o tom, co jsem vám poslala. A nebo možná ne. Pěkný den vám přeji.

O branách

Zlátne obilí
čarodějko zlatohlavá
a kompaktnost léta
podzim naleptal

S večerem andělé
střemhlav líbají zemi
Až slétne cherub
Smaragdovou zamkne bránu
Jantarovou odemkne si král

Neděle smrtná — neděle květná

Havrani krákají o jaru
na polích plných louží
Dlouží se den
a stíny večera později jdou
a netísní

Kdo se mnou zimu ze vsi vynese
jaro do vsi přinese
Kdo zatančí se mnou tance vzkříšení

Volám vás
přátelé moji z dávna
Volám vás
přítelkyně mé
které tančily jste přede mnou
rok co rok
ty podivné tance
ty tance vzkříšení
Volám vás v podvečer

Z rána vás volám
A čekám u dubu

Za noci

Osamělým vtírám za nocí
do kůže prach
Prach posbíraný na cestách
od svatosti k hříchu
a zase zpět

Osamělým vtírám do kůže
za dlouhých nocí prach
Pouštní koupel divokého koně
Prach z květů opuncie
co kvetouc pro ně
voní

(současná tvorba)

Ostatní tvorba Marty Kocvrlichové publikovaná v Divokém víně:
DV 24/2006: Černý oheň hoří dovnitř, V skryté poušti a další
DV 17/2005: (Strž stržená…), Bouřka za zralého jara a další