Ivan Fontana

SÍŤKA NA SNY

Mluvící řeky
Řeky mluví peřejemi a splavy
Taková Mumlava nebo Cidlina
kolik toho napovídají
v meadrech naříkají balvany

Vltava pod oblouky pražských mostů
zpívá Smetanův hymnus
provázená strunami královské citery
sladkou harfou a lyrou pragensis

Vodáci učí se podle vodního slabikáře
U Pradubic Labe na jezu tluče na bubínek
jakoby mělo strach z války
Zcela se ztiší na celnici pod Děčínem
Námořní uzly
Námořní uzly spolu drží basu
Rackům a kormoránům připomínají souš
Rychlostí dvou uzlů za hodinu
loď proplouvá hlemýždím tempem
nažehlený rovník
Vypůčil jsem si otázku
Vypůjčil jsem si otázku
„Být či nebýt“
Visím na drátku v síti
měděných rovnoběžek a poledníků

Držím se stébel doutnajících trav
Vítr šlehá prutem po tváři
Slunce spaluje krev
čas popravuje duši
Síťka na sny
Síťka na sny
proč je lovit jako lvy
v tundře v džungli
všude, kde se to jen smí
Ostrovní král
Ostrovní král Hermes
nechal obehnat celý ostrov
plotem kolem dokola
i s korálovým útesem
Žádný obojživelník
nemůže z moře vystoupit
na ostrovní půdu a obráceně

Žádný bojovník
nemůže sejít na dno moře
Žádný námořník
nemůže zakotvit koráb v přístavu
a vzdát hold ostrovnímu králi
GPS
GPSka udává polohu lodi
plus mínus jeden mladý delfín
v Sargasovém moři
Láhev točí nad hlavou
ruletou kompasu
Sextant, první důstojník
i kapitán lodi jsou pensionováni
Na zeleném pruhu
Na zeleném pruhu
mezi asfaltovanými dráhami
Kvete jetel inkarnát
světe div se jak je odolný
Petřín
Karel Hynek Mácha
ten nestárnoucí Český bard a básník
ten první opravdový turista
je omámen květy šeříku Petřína

Je Máj je lásky čas
kvetoucí v každém údolí
na každém svatém kopečku
ty můj milý Holečku
Dopis s pečetí
Vosk živitel všech svící
kápne božskou jen když je horký
Pečeť na každém doručeném dopise
je krůpějí krve

Svíce se ohne jen když dohoří
Poslal mi můj Milý
dopis s modrou pečetí
že mi prý už nevěří

Svíce se kácí jako ozářený strom
k severu padá poznamenaný
černým knotem
doprovází ho hrom
Email
Nepřečtených zpráv je víc než dost
Nevyžádané házím do koše mažu spamy
Na kopci doručených zpráv
stavím rozhlednu daleko do kraje
To, co nejde otevřít jakoby nebylo

Ostatní tvorba Ivana Fontany publikovaná v Divokém víně:
DV 87/2017: Mozaika dní a další
DV 85/2016: Kolotoč světa
DV 83/2016: Aforismy a paradoxy
DV 81/2016: Čajové růže
DV 77/2015: Aforismy a metafory
DV 73/2014: Aforismy z mahagonu
DV 71/2014: Aforismy v safiánu
DV 61/2012: Aforismy a paradoxy
DV 41/2009: Aforismy a sentence a další
DV 31/2007: Kameníkům, Venuše a další