Antonín Dolák

Žije a studuje v Brně.
O sobě píše: „Taky delší dobu píši poezii, zatím žel, nepříliš známou…“
V únoru vystoupil v pořadu Českého rozhlasu Zelené peří.

Pláčete?

Ano pláču
A často
Ale tak
Aby to nikdo neviděl
Tráva to však na mě pozná vždycky
Stejně jako já na ní

(ze sbírky Smutnější struny...)

Divná situace

Vzpomeň na to
Velrybí krutý dráp pod vodou
Byli jste dva
Společně roztroušeni v zamyšlení

Tři noci
U dna si hnízdily zlé okamžiky
Chtěl jsi ji
Taková letní havarijní situace

(ze sbírky Bílá pěna)

Pozvánky

Unavenost
Z údů dýchá
Čas pod okny teče
Svět je sám

Touha snů
Letí do dálek
Na vzducholodích
Starých pozvánek

(ze sbírky A trochu jinak...)