Bohumila Sarnová Horková

Nehodící se škrtněte (PS: hledám zaměstnání)

Vyplňte pečlivě všechny kolonky.
Nevynechejte délku smíšených pocitů.
Velikost slzy upřesněte
podle uvedených formulací.
Podstatné je i jejich množství
v jedné minutě:
volte buď: a, b, nebo c.
Tlukot srdce uvede jen ten,
kdo ve vypjaté situaci
zaznamená nárůst tepů
nad stanovenou hranici
a kolik, uveďte množství.
Kdo docílí absolutního souladu
mezi citem a množstvím slz
ať z popudu radosti, či bolu,
ten skončí vyplňování v tomto místě.
Jeho dotazník je bezpředmětný.
Neovládá dostatečně své emoce.
Nebyl by přínosem pro náš honosný podnik.
Už i jen pohledem by znehodnotil
naše svaté cíle.
Narodil jste se v nevhodnou dobu.
Kolik že je vám let?
Víc než třicet?!
Tím jste měl začít!
Celé to škrtněte!
Neperspektivní, nerentabilní, nepotřebný,
neadaptibilní...
Vidíte tu dlouhou řadu mladých,
nadějných, úžasných, perspektivních,
dravých, zdravých, vyzývavých...
Rozdávejte dotazníky, vyplňujte!!!
A nehodící se škrtněte.

Drobnosti větru

Ustalo kolébání vln
a vítr rozdával dárky
předešlých dnů
jako samozřejmost.
Osušil vlhká jezírka louží
a pudrem prachu
pokryl kameny.
Jedním dechem ohnul stébla trav
a jejich pyl smísil na hladině rybníka
s nově čeřenými kruhy.

Hledání příčin

Má hlava je jako
točité schodiště.
Přízemní myšlenky
leží v suterénu.
Prostřené koberečky jsou
až do druhého patra.
A baldachýn vlaje
nad hlavou v oblacích
v opojném oparu vznášení,
v lehkosti plutí nad všedností.
Bouřkovým zipem se zatáhly mraky.
Utíkám, po chvatem rovnaných spirálách,
dolů, dolů do ticha
a hledám v základech prvotní příčiny.
I v přízemních koutech
se blýskne střípek
původní myšlenky.

(současná tvorba)