Rudolf Mihola

Muži se psy

...a po té tu ještě žijeme
my muži se psy

s málo kalorickým doufáním
a nepřiznanou ani ztrátou nadějí
je jisté že jdeme do posledního dějství
uhvozřeni
v probdělých nocích krutě ověřeno co již nelze
staneme tváří v tvář tomu poslednímu
který s námi přežil všechny ztráty
blízkého a bližních

jejich oči ty psí to chápou

Jen tak dál!

... přežívaje dosud nezastřelen
si čtu v bibli Divokého vína
stébla toho mohutného

ó — řeči jasná!
ach — kterak nutné v bludišti...
hle — ještě samé dobré zprávy:

ač všichni trpěni léty
trpíme společně
a dotýkáme se hvězd
vlastně podobně?!

— tak taková Šerberová Alžběta
ač jak praví doslova zborcena
se znovu dopouští lásky
určitě literární cestou!

— anebo nemilitantní Cincibuch Petr
ač prý s poezií skončil
se vypne k opusu o podivuhodném aktu
Správy věcí vojenských jež jej vyobcovala!

— svět o básníky nepřichází ani Sýse Karla
tvořitele učebnic opravdové lásky k lásce
ano jeho nová vzedmutí
mají opět sílu koňských dávek!

— tolik i nejzasloužilejší Žáček Jiří
i on brodivší se drobnými útrapami
rýmuje a rýmuje a rýmuje
o sobě v hrobě na stráží jež přiráží!

— i vyvržený mezi cimrmany Čepelka Miloň
tu pokorně vzdává hold hlasu zvonů
v klasice čisté kterou by snad jenom
smolný svěrák odvrhl jako paskvil!

— konečně je tu i náš guru Hess Ludvík
tu se rozpomíná aby si nevzpomněl
tu nelze jinak než žádat Poslaneckou sněmovnu
o uzákonění věty: ...zasloužil se o poezii!

tolik vetknuto do obelisku
před Památníkem národního písemnictví

takže ač vzpomínky prý skrz budoucnost děsí
tu jde veskrze o správnou věc
takže: Jen tak dál!

(z cyklu Orgie stáří)

Ostatní tvorba Rudolfa Miholy publikovaná v Divokém víně:
DV 10/2004: Poetika
DV 6/2003: Šedesát
DV 2/2003: Poslední verše