Guiseppe Ungaretti

Bez závaží

Přeložil Jan Čech

Tolik křiku
tolik vrabců ve větvích
a to jen pro jednoho boha
který se směje jako dítě
Má duše odpoutaná
prochází se po lukách zelených
a toulá se tam po pažitě
Tvoje ruce a já mohu
mohu jít spát
jak ten kdo se neobává
jak ten koho není možno soudit
ale ani milovat

San Martino del Carso

Přeložila Radmila Klímová

Z domů
nezůstalo nic
jen
cáry zdí

Z mnohých
co byli se mnou
někdy nezůstalo
ani to

V srdci nechybí žádný kříž

Mé srdce
je ta nejzpustošenější země

In memoriam

Přeložil Ludvík Hess

Jmenoval se
Mohamed Shaeb

Potomek
Emirů kočovníků
Spáchal sebevraždu
protože už neměl
žádnou zem

Miloval Francii
a změnil své jméno

Jmenoval se Marcel
ale Francouz nebyl nikdy
a nemohl už žít
ve stanu existence
kde naslouchal
prozpěvování koránu
usrkávaje kávu

A nedovedl dát souhlas
ke zpěvu
své ztracenosti

Dělal jsem mu průvod
společně s majitelkou hotelu
v němž jsme bydleli
v Paříži
číslo 5 rue des Carmes
omšelá příkrá ulička

Odpočívá
na hřbitově v Ivry
předměstí jež je vždy
osvětleno jako v den
nejrušnějšího trhu

A snad jen já sám
ještě vím
že kdysi žil

(publikováno v Divokém víně 2 / 1966)