Vladimír Kučera

Balada

Jestli o tom nevíš
tak tuhle jsem
tě upálil
nejlíp hořely oči
a taky ruce
jak dva hadi
(chvěla ses jak když tě zima hladí)
...jak hořelo srdce
bylo horko
až mě pálily uši...
Ty slečny v černým
okolo se smály
žes musela bejt nevinná
povídám Neblbněte
ale shodil mě bílej panenskej
dým
(s těma slečnama teď spím)
...místo aby rozsvítily
svíčku v kostele
zhasínaj za tebe lampu nad postelí...
S funebrákama
co sypali tvůj popel
do Vltavy
chodím na pivo
jeden po pátým pláče
žes byla tak mladá
(po sedmým se o fotbale hádá)
...máš teda o nekrolog
postaráno mezi dvěma
pivama každej večer...
Jestli o tom nevíš
tak tuhle jsem
tě upálil
nic mi
teď
nechybí
(leda ty leda ty leda ty)
...a vůbec
a je
to...

(publikováno v Divokém víně 1 / 1966)