Jan Valter

Karlu D.

Z hejna líných kapříků
si vyhlédni dva.
Až proplují promícháni proudem
zdravým jak okouní hřbet
pokus se najít
své dva známé. Zdaří-li se to,
nazvi to míjením.

Zpoždění vlaku

Čeká je slavobrána vzteku,
ovace drkotání,
úžas vzdechů.
Někde v dáli
probíhá závod
starců o holi.
Klepání je slyšet až sem.

(publikováno v Divokém víně 2 / 1970)