Václav Hrabě

Stoptime

Nebe jde
přes město houpavým krokem pouťových husarů
tajně jak filmová hvězda
stárne
den

Neboj se to není
válka
to jen tramvaj pod Klárovem (přepadená
záduchou a nemohoucností)
vykřikuje
že nikomu není dvacet
věčně

Spíš
tiše jako rozmarýn do potoka hozený
za nevěrnou láskou ještě nám zbývá
pět cigaret a spousta milování
Na stole černý chléb laciné víno
Za oknem nebe – husárek malý
v děravých botách Jak je krásné
aspoň občas se probouzet
odpoledne! Pravá tvoje ruka pod hlavou mou
a levicí mě objímáš –
(Potichu s nožem v zubech
se kolem nás plíží stesk)???
To v rádiu za tvými zády
se miluje divoce a smutně
muž jménem Hulan s macatou basou

Spíš
kolébána křikem
lásky ještě bláznivější
než je ta naše
V tuto chvíli jistě aspoň někteří pánové
seriózní počestní a usedlí
(za každého režimu a roční a denní doby)
se zvedli od svých zaručeně spolehlivých aut
manželek a televizorů
aby burácivým hlasem tragédů
vznesli obžalobu proti cynismu a amorálnosti
nejmladší generace Ale ty spíš
(pravou ruku pod mojí hlavou a levicí mě objímáš)
jako rozmarýn do potoka hozený
a já se dívám jak kýčařský soumrak
otrhává zapadající slunce kousek po kousku
jako lístky kopretiny
(Má mě ráda Nemá mě ráda?)
A zbývá nám ještě pět cigaret a spousta
milování

(publikováno v Divokém víně 1 / 1970)

Ostatní tvorba Václva Hraběte publikovaná v Divokém víně:
DV 77/2015: Rukopisy z vojny (1961 – 1963) editoval Jiří Růžička a další
DV 76/2015: Básně z let 1963-1965
DV 75/2015: Ať je můj verš jak drzá hudba a další
DV 14/2005: Ty, (Po špičkách couvaje…) a další
DV 12/2004: Pár tónů
DV 10/2004: Kdybych měl dospat všechny svoje nedospánky, Září Dlouhonohé září a další
DV 6/2003: obrazová přříloha