Putování k Port Arturu
/cestopis zbabělců/

Tomáš Mazal

Nástin synopse:

Ústředním motivem knihy "Putování k Port Arturu" je kniha spisovatele Josefa Škvoreckého "Zbabělci", kolem které se odvíjí několikavrstevný příběh, nazvaný v podtitulu "cestopis zbabělců".
Prvotní rovinou je dosud neznámá geneze vzniku Škvoreckého románu. Tomáš Mazal na základě unikátních dobových pramenů /např. jím objevený původní strojopis knihy "Zbabělci", dodnes považovaný za ztracený/, neznámé korespondence J. Š. /s Marií Štichovou, Lubomírem Dorážkou atd./ , výpověďmi "hlavních postav" o období let 1944-1955 rekonstruuje podněty a důvody vedoucí k sepsání románu "Zbabělci". Na pozadí sledujeme i vlastní životopis Josefa Škvoreckého. V další rovině nahlížíme na osudy knihy "Zbabělci" /včetně prvotních recenzí/, jejíž první vydání v roce 1958 bylo záhy po vydání označeno za ideologicky závadné a skartováno.
Na základě Tomášem Mazalem náhodně objevené autentické mapy Náchoda (ze 40. let, kterou v roce 1945 Josef Škvorecký doplnil vlastnoručními vpiskami - označením míst a dějů události z románu "Zbabělci") se odvíjí další rovina knihy. Tou je putování tří přátel současným Náchodem s asociacemi a svébytnými komentáři k ději knihy "Zbabělců" i obyvatel současného Náchoda. (Cílem poutníků je restaurace "Port Artur" jako symbolické spojnice všech prolínajících se dějů i postav.) Na příslušných místech města se poutníci zastavují a ukázkami /četbou z knihy Zbabělci/ evokují genia loci dávného románového děje - května 1945.
Příběh Škvoreckého "Zbabělců" mimo jiné ukazuje život mladých lidí, studentů gymnasia, jejich sny a touhy na pozadí totalitního režimu - protektorátu. V podtextu své knihy "Putování k Port Arturu" Tomáš Mazal téměř po čtyřiceti letech odkazuje na obdobnou situaci své generace, která na pozadí jiného totalitního režimu v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století prožívala obdobné zákazy ideologů moci. Přesto však, i když složitě nacházela tato z dalších generací vlastní identitu, tak jako kdysi generace Škvoreckého.
Další rovinou volně propojující celou knihu je platonický milostný vztah hlavní postavy Zbabělců /i pozdějších knih Josefa Škvoreckého/Dannyho k dívce zvané Irena. Tento nenaplněný vztah je stále se opakujícím příběhem mladých lidí, návratným motivem generací, jedno v jaké době, jedno v jakém městě, světové odlehlosti.

Kniha "Putování k Port Arturu" ve své bohaté příloze obsahuje archivní, dosud nepublikované fotografie skutečných "literárních" postav z díla Josefa Škvoreckého, archivní fotografie květnových událostí v Náchodě v roce 1945, fragmenty nepublikovaných dopisů Josefa Škvoreckého z počátku 50. let minulého století i marginální kresby Náchoda perem Josefa Škvoreckého z okrajů již výše zmiňovaných dopisů.

Kniha "Putování k Port Arturu" je psaná přitažlivým jazykem, schopna oslovit širokou veřejnost, především mladé čtenáře. Text celé knihy Tomáš Mazal průběžně konzultoval s Josefem Škvoreckým, který byl také aktivně nápomocen a knihu doporučuje k vydání.

O rukopis knihy Tomáše Mazala projevil zájem ČRo-3 VLTAVA, který na konec prázdnin připravuje pro vysílání hodinové pásmo z této knihy, jež se bude natáčet přímo v Náchodě.
Již dnes je patrný zájem z regionálních knihoven /např.Rychnov nad Kněžnou, Přelouč/ na čtení z této knihy, popřípadě komponovaný pořad na téma "Josef Škvorecký a Zbabělci".

Mazalovo "Putování k Port Arturu" o rok předjímá kritické vydání "Zbabělců" v původní versi, které u příležitosti 50. výročí "Zbabělců" vydá vysoká škola Literární akademie Josefa Škvoreckého roce 2008.
Za zmínku také stojí, že Klicperovo divadlo v Hradci Králové v divadelní sezoně 2007/2008 připravuje v režii Ivo Krobota a Petra Oslzlého dramatizaci Škvoreckého "Zbabělců" ve spolupráci s Tomášem Mazalem.


V poslední řadě je třeba se také zmínit, že na základě "putování k Port Arthuru" po osudech a díle Josefa Škvoreckého Náchodem opět proběhne i letos neformální výprava Náchodem, kterou pořádají přátelé Josefa Škvoreckého s okruhem pražských literátů a spisovatelů v projektu "Literární turistika Čechách a Moravy"./tm/
"Tom Mazal je tak trochu archeolog. Z neuvěřitelné dálavy času vykopal dokumenty mého mládí, doby platonických lásek, měsíčních večerů a nesmyslných kartografických činností.
Líbí se mi to, moc jsem vzpomínal. Děkuji za tu knihu."

Josef Škvorecký


Tomáš Mazal
/nar.1956/
Editor, esejista, hrabalolog, publikuje v tuzemsku i zahraniční
mimo jiné autor rozsáhlé monografie "Spisovatel Bohumil Hrabal" /TORST,2004/
která byla přeložena do maďarštiny, v jiné podobě vyšla v Itálii.