Veronika Kubaštová

Nicota

nikdo nic neviděl,
nikdo nic neví,
někdo se nestará,
nikdo nic nechce,
nikdo tu neleží,
nikdo tu nevstává,
nikdo se nedívá,
nikdo tu nemluví,
nikdo tu není…
Jen ticho zůstává…

RECEPT NA ŽIVOT

Přidejte do hluku,
trochu toho ticha.
Z všednosti odsajte
nudu a z lásky
bolest. Oslaďte
jí pak špetkou
štěstí a ušetřte
jí zranění...

MODLITBA

Vidím Tvé oči a chci být v nich.
Však myslet jen na Tebe
to prý je hřích.
Vidím Tvé ruce, jak
spínáš je k Pánu.
Chci, aby mě hladily
přes noc, až k ránu.
Vidím Tvá ústa, jak
tiše se modlí. Chci,
aby mne hřály.
Ne, aby mne bodly.
Ty mluvíš jen s Pánem
a já chci být s Tebou.
Tak říkám si amen a ruce mě zebou.


...
Do ticha promlouvá tiše Tvůj hlas:
" Neboj se temnoty,
neboj se tmy,
i když Tě pohltí zůstaneš mi!"