František Uher

ČERNÝ VEČER

Černý večer vysvlečen
a kolem zástupy slečen
Zda která odejde a zda se vrátí
Na mostě neteční kamenní svatí

Vzdálenosti se krátí
a kolem zástupy slečen
Jedna jediná odchází k lesu
Bude zvolena královnou plesu

ÚSILÍ

Někdo volá: Čekám

Spěchejme k vodám
starší tesař Noe tam tesá
další zbytečný prám

ÚPĚNLIVOST VODY

Slyšíš cákání vody
někdo se umývá
někdo drhne schody
někdo záhony kropí
někdo připlouvá
někdo odplouvá
někdo se potápí

Někdo se topí

ŽHAVÉ LÉTO

Pusté údolí
s prašnými poli I topoly
větrolamů svěsily křídla
Žhavé dny bez konce

Okolí
bez pohybu Nevidět chodce
ani stín orla

Skály na obzoru stály
jako truchlící pozůstalí

ŽÁR

Pozdní požár touhy Žár těla
Na žebříku žena s vůní sena
Spěchající Toužící Obnažená

V domě temně Vyhaslá kamna

Popelavá holubice vášně odletěla
Schránka prázdná Zpráva žádná
Zahrada zrádná Větev se chvěla

Zavírá okenici Aby neviděla

BÍLÁ VELRYBA

Za rozbřesku stál s ní
v přístavní rejdě
Budila zdání že sní
o své bílé velrybě
Všude však pluly jen lodě
s rybáři na palubě

ZTRACENÝ DOMOV

Dům v němž žil
stál na břehu řeky která přála snům
Nyní teče tatáž řeka podle břehu
na němž kdysi stál dům

Vyjící noc spílá psům

(SURREALISTICKÁ) NOČNI ULICE

Průjezdnost ulic
snižují barikády z krabic
na klobouky

Místo pouliční lampy
potměšilé mihotání svic
průrvou průnik kopí
potulky pošetilých lvic

Voní lípy
Jinak nikde nic
psi spí lasičky nevábí toulky
Třináctý u stolu není navíc

STUDENÁ SVĚTLA

Města jsou za noci
paleta studeného světla Žár emocí
Na každém rohu stožár

Předky umlčeli vlci
V potomcích doutná požár
Spěcháme s pomocí

Je lepší přijít o hodinu později ale o týden dříve
než přijít o hodinu dříve ale o týden později

Ostatní tvorba Františka Uhera publikovaná v Divokém víně:
DV 98/2018: Dlouhá prosincová noc a další
DV 96/2018: Mluvící země a další
DV 95/2018: Suvenýr a další
DV 94/2018: Domovina, Mluvící země a další
DV 93/2018: Konkrétní reliéf a další
DV 92/2017: Ohrožené existence a další
DV 91/2017: Nastal čas, Úsvit a další
DV 90/2017: Tajemství hvězdářů a další
DV 87/2017: Možná, Svítání a další
DV 86/2016: Porucha komunikace a další
DV 85/2016: Pokřivená doba a další
DV 84/2016: Ráno, Puklý džbán a další
DV 83/2016: Purpur, Průlom a další
DV 82/2016: Anatomie vřídla a další
DV 10/2021: Pohádkový letní večer a další
DV 10/2011: Letos, Neznámý doručitel a další
DV 10/2001: Hodiny, Lyrika a další