Ladislav Landa

Balada Magdaleně

Jsem zaměstnán v jatkách co ras
A bojí se mě každá fena
Jako se bojí muže žena
Když holí přerazil jí vaz
Mne jednou ty se zeptalas
Zda vezmu si tě beze věna
Pro mne není láska bezcenná
Však nemám na tebe už čas
Když jsem tě potkal mělas pas
Tenký jak včela uhoněná
Tvá pleť jak jahodová pěna
K polibku lákala mě zas
Já okouzlen byl ze tvých krás
A nechtěl znát jiného jména
Jsi pořád moje Magdalena
Však nemám na tebe už čas

Teď nejspíš chuť máš na klobás
Jsi kuchařinka ukoptěná
Máš starost aby uvařená
Večeře byla denně včas
Každý se směje vida nás
Já ras má žena Magdalena
Tys otylá a přeměněná
Však nemám na tebe už čas

Já okouzlen byl ze tvých krás
Bylas jak jahodová pěna
Pro mne není láska bezcenná
Však nemám na tebe už čas

Ornament

Vzpomínky

V hlavě mám absolutně temnou
komoru
Vyvolávám v ní snímky z mládí

(publikováno ve čtvrtém čísle Divokého vína, 1964)

Ostatní tvorba Ladislava Landy publikovaná v Divokém víně:
DV 77/2015: Balada Magdaleně a další
DV 35/2008: Básně z let 1962 až 1965 a další
DV 25/2006: Lekl leknín
DV 13/2004: (Chtěl bych být…), Kolo a další
DV 12/2004: Návod, (I když jsem visel za nohy…) a další
DV 11/2004: Sonet Soně, Bejvalo veselo
DV 10/2004: Sezení, Zpěv sirén v Ústí nad Orlicí a další
DV 7/2003: fotogalerie
DV 5/2003: (Můj bratr chodil…), Jak cítím déšť a další