Karel Makoň

Předpověď

Předpověď počasí
Kočka leze dírou pes oknem
nebude-li pršet nezmoknem
A tak kočky jsme utopili
a psy hutratili
Aby nepršelo
Ale pršelo
Protože jsme zapomněli na jednoho psa
kterej na trávníku žral trávu
Utratili jsme ho
Aby nepršelo
Ale pršelo
Zapomněli na mne
kterej jsem zpíval
Tak mě utratili
Už se ani nedovím
jestli to pomohlo

(publikováno ve čtvrtém čísle Divokého vína, 1964)

Ostatní tvorba Karla Makoně publikovaná v Divokém víně:
DV 8/2004: (Chtěl bych se umýt…)
DV 6/2003: Navazování