Karel Makoň

Navazování

Žádám o udělení víza opravňujícího
Žádám jen o pět minut
Veškeré nezbytné formality jsou
vyřízeny
Vzal jsem si neplacenou dovolenou
a budu mít neomluvené hodiny
Čistě jsem se umyl
a vím co je to mravnost
Na ostatní kašlu
Za sebou pálím mosty
Jízdenku mám za šedesát halířů
Peněz jsem si vyměnil za celý
pracovní týden
Ve světě se za všechno platí
Za to že smím u tebe parkovat
za načerpání trošky benzínu pro
další cestu
i za hřebík k propíchnutí
pneumatiky
neboť se už od tebe nehnu
Prosím tě nechlub se svou skvělou
minulostí
proveď mě krásami celého města
nezataj ani jediné tajemství
chápej že mám jen pět minut
a že není příjemné být v městě
cizincem
ale rychle rychle
nové vízum dostanu zas až za rok

(publikováno ve čvrtém čísle Divokého vína, 1965)

Ostatní tvorba Karla Makoně publikovaná v Divokém víně:
DV 8/2004: (Chtěl bych se umýt…)
DV 3/2003: Předpověď