Daniela Ťalská

Obyčejná krása...

Jaké to asi je...?
Ranní louky chlad
Dotek kopyt zahřeje
Tisíc a jedna pampeliška letí
Do hřív letních koní...

Víno...

Déšť běžel po listí
Pili jsme víno
Hráli si na štěstí

Čas deštěm přesypaný
Čtyři stěny
Temné stíny
Bez pomoci
Nocí utopeny
Včerejší lásky...

Jizerské léto...

Čas jizerských buků, pýru, trávy,
Chlad řek, vodopádů, horských slatí,
Planých jeřabin nesmělé červenání,
Krátké léto slunce, deště, žáru, rozjímání...

Čas...

Chtěla bych přeletět čas,
Být jako pták,
Být jako mrak,
Plout ve tvých myšlenkách...

Letní ráno tam...

Slunce dotýká se kopců, strání,
Vítr nese vůni pokosené trávy,
A letní píseň ptáků
Jitro otevírá...

Jizerské probuzení...

Probouzí mne vítr z hor
Ráno chladný vane
A pod peřinou
Hledám tvoje dlaně
Oknem voní letní ráno
Větve stromů vlají
Vstávat se mi nechce
Jsi tu se mnou
Kůže má voní tvojí...

Ráno v horách...

A není mi nic,
Snad jen smutno,
Nebe ráno otevřelo,
Šumí řeky splav,
A stromy smrkové,
Je mi tak smutno,
To jitro bez tebe...

V krajině...

V krajině strmých hor
Divokých vod
A skalních moří
V krajině snů
Volnosti myšlenek
Mé srdce bloudí

Letní noc pod horou...

Letní večer pluje si
Na strunách vánku
Hory přetaví do červánků
Ty usínáš mi v náručí...

Déšť zchladil noc
Probudil ráno
Hory v závojích mlhy mlčí...

U Štolpichu...

Na kameni,
Uprostřed potoka,
Já v létu zakletá,
Kladla jsem dlaně,
Na kamenné rámě,
Stála vprostřed vody,
Která valí sílu své hory,
Na rozpálené údolí...

Prosinec...

Větvemi jabloní
Vítr prolétá
Schoulená v polštáři
O tobě se mi zdá

Snad vzpomínka
Snad hřích
Vrací se
Ve dnech prosincových

Prošla tu vášeň i něha
Jen duše smutná
Noci ptá se
Čím jsem ti byla?

Spoutaná...

Sama sebou
Dnešnímu smutku
Tvému hlasu rozvernému
Labuť z hladiny zvedne se
Spoutaná...

(současná tvorba)

Ostatní tvorba Daniely Ťalské publikovaná v Divokém víně:
DV 19/2005: S tebou..., (Trochu sněží…)
DV 11/2004: Ráno na Viničné..., Léto... a další
DV 10/2004: Jaro v Jizerkách...
DV 8/2004: V jižních Čechách..., Sen o podzimní Paříži...
DV 7/2003: Až…, Noc u Sázavy… a další